Clein har ordet

Välkommen till Alligo!

Alla vi som arbetar inom Alligo hjälper Nordens yrkesfolk med det de behöver för att lyckas i jobbet. Namnet Alligo är nytt, men våra kunder möter oss genom starka konceptvarumärken som TOOLS, Swedol, Grolls och Univern som har funnits länge – Grolls startades redan 1832.

Bygget av Alligo pågår fortfarande. Sedan vi blev en del av samma familj genom att Momentum Group förvärvade Swedol i april 2020 så har vi arbetat intensivt för att bygga ett nytt företag. En del av dessa förändringar syns utåt, till exempel flyttar vi ihop våra försäljningsverksamheter på flera håll så att Swedol, TOOLS och Grolls finns i samma lokaler. Och i Norge håller Swedol på att bli en del av TOOLS. En del av förändringarna är mer interna, till exempel har vi etablerat en ny gemensam organisation och samordnar våra olika IT-system.

Vartefter alla förändringar faller på plats blir vi en ännu starkare partner för våra kunder och levererar på vår mission: Vi får företag att fungera.

/Clein