Ledningsgrupp

Alligos ledningsgrupp består sedan den 1 april 2021  av VD,  tre landschefer och sju chefer för affärs- och stabsprocesser. Ledningen samordnar strategier, verksamhet och resursfördelning samt utformar de direktiv, processer och strukturer som krävs för en effektiv styrning. Ledningen håller regelbundna möten med fokus på strategisk och operativ utveckling samt resultatuppföljning.

 

 

 

 

 

 

 

Clein Ullenvik, Affärsområdeschef
Irene W Bellander, CFO

                                                                                                                 

                                           

 

 

 

 

 

Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige
Jens Henriksen, Landschef försäljning Norge

 

 

 

 

 

 

 

Mika Kärki, Landschef försäljning Finland
Håkan Wanselius, Sortiment- och inköpschef

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Lyckman; Koncept- och marknadschef
Pontus Glasberg, Logistikchef

 

 

 

 

 

 

 

Gustaf Johansson,  IT- och Digital utvecklingschef, CIO
Peter Söderberg, Affärsutvecklings- och hållbarhetschef

 

Ny HR-chef tillträder i september 2021