Ledningsgrupp

Alligos ledningsgrupp består sedan den 1 april 2021  av VD,  tre landschefer och sju chefer för affärs- och stabsprocesser. Ledningen samordnar strategier, verksamhet och resursfördelning samt utformar de direktiv, processer och strukturer som krävs för en effektiv styrning. Ledningen håller regelbundna möten med fokus på strategisk och operativ utveckling samt resultatuppföljning.

Clein Ullenvik, Affärsområdeschef
Irene W Bellander, CFO
Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige
Jens Henriksen, Landschef försäljning Norge
Mika Kärki, Landschef försäljning Finland
Håkan Wanselius, Sortiment- och inköpschef
Magnus Lyckman; Koncept- och marknadschef
Pontus Glasberg, Logistikchef
Gustaf Johansson,  IT- och Digital utvecklingschef, CIO
Ann Gårdmark, HR-chef
Peter Söderberg, Affärsutvecklings- och hållbarhetschef