Samgåendet mellan Swedol och TOOLS

Swedols och TOOLS gemensamma resa påbörjades den 1 april 2020 då tidigare Swedol-koncernen blev en del av Momentum Group.

Varför går Swedol och TOOLS samman?

Tillsammans kompletterar Swedol och TOOLS varandra på ett väldigt bra sätt. Swedol har stor kunskap inom butiksförsäljning samtidigt som TOOLS har lång erfarenhet av försäljning genom Utesäljare och Innesäljare. När vi går samman kommer vårt totalerbjudande av produkter och tjänster, tillgänglighet och kunskap om både små- som stora företag att öka.

Vad kommer samgåendet innebära för våra kunder?

I samgåendet samlar vi det bästa från Swedol tillsammans med det bästa hos TOOLS. Det innebär bland annat att vi ökar vår tillgänglighet genom mer geografisk täckning, vi blir tillsammans en ännu större och kompetentare säljstyrka och vårt produkt & tjänsteerbjudande växer.

Vad kommer hända med butikerna?

På vissa orter integreras butikerna med varandra med mål om att ge våra kunder bästa sortiment, rådgivning och tillgänglighet.