Vårt namn

I Alligo förenas starka varumärken som TOOLS, Swedol, Grolls och Univern. Vart och ett med sin unika historia och sina unika styrkor att vara stolta över. Alla är vi förenade under en gemensam flagg. Och på den flaggen står det Alligo. Ett namn som på esperanto betyder något som hänger ihop. För det är precis det vi gör. Alla vi.

Tillsammans hjälper vi Nordens yrkesfolk med vad de behöver för att kunna göra ett ännu bättre och säkrare jobb. Så att deras företag ska fungera. Varje dag.

Det är det som är Alligo. Välkommen hem!