Ledande position i Norden

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Vi är verksamma på tre nordiska huvudmarknader: Sverige, Norge och Finland. Fokus ligger på professionella kunder inom åtta definierade branschsegment som tillsammans utgör en bred marknad.

Alligo fokuserar på professionella kunder inom åtta branschsegment:
Tillverkning
Byggindustri
Offentlig verksamhet
Transport och lager
Reparation och underhåll
Jord- och skogsbruk
Fiske och vattenbruk
Olja och gas

SVERIGE

Sverige är Alligos största marknad och geografiska segment. Under 2021 ökade nettoomsättningen i Sverige med 23 procent. Försäljningstillväxten bland små och medelstora företag var stabil, medan större industrikunder fortsatt påverkades negativt av covid-19-pandemin.

Alligo är väletablerat i Sverige med ett brett och rikstäckande butiksnät. Vid årets utgång hade Alligo totalt 109 butiker i Sverige, fördelat mellan 53 Swedolbutiker, 19 TOOLSbutiker, 19 Grollsbutiker och 18 butiker under fristående specialistvarumärken.

Den svenska marknaden är relativt konsoliderad och Alligo möter konkurrens inom alla branschsegment. De största konkurrenterna är Ahlsell, Derome, Berendsen och Würth på nationell nivå. Alligo möter även konkurrens av bygghandeln samt lokala järnhandlare och klädhandlare.

NORGE

Alligo har en ledande position på den norska marknaden. Den norska marknaden visade på en viss återhämtning i förhållande till jämförelseperioden, men utvecklingen inom olje- och gasindustrin var fortsatt svag. Förvärvet RAF Romerike Arbeidstøy A/S påverkade positivt och totalt ökade nettoomsättningen med 10 procent under året. Vid årets utgång hade Alligo totalt 55 butiker i Norge, fördelat mellan 46 TOOLSbutiker och 9 Univernbutiker.

Under året omprofilerades Swedol i Norge till TOOLS och upphörde därmed som konceptvarumärke på den norska marknaden. Koncernens konkurrenter i Norge består till stor del av stora rikstäckande aktörer som Würth, Tess, Ahlsell och BIG. Utöver dessa finns många starka lokala aktörer med breda produktsortiment som delvis ligger utanför Alligos erbjudande och specialistkedjor.

FINLAND

Alligo har en svagare marknadsposition i Finland jämfört med Sverige och Norge, men tillväxtpotentialen bedöms vara god. Under 2021 påverkades försäljningen positivt av förvärvet av Imatran Pultti Oy. Totalt ökade nettoomsättningen med 9 procent.

Vid årets utgång hade Alligo totalt 39 butiker i Finland, fördelat mellan 29 TOOLSbutiker, sju Grollsbutiker, två butiker under det fristående specialistvarumärket Metaplan och en butik under det fristående specialistvarumärket Imatran Pultti. .

Den finska marknaden är relativt konsoliderad och konkurrensen består till stor del av landstäckande kedjor som exempelvis Würth, Etra, IKH och Ahlsell samt lokala aktörer.