Univern

Univern

Univern är specialist på kläder och skydd på den norska marknaden. Här utmärker man sig genom att leverera till fiske- och oljeindustrin – branscher med tuffa förhållanden som ställer unika krav på kläder och skyddsutrustning.

Univern finns vid kundernas sida genom hela yrkeslivet och har starkt sortiment som ständigt anpassas utifrån deras behov. Med gedigen kunskap kan Univern vägleda kunderna genom hela köpet och ge personliga råd om vilka lösningar som är bäst – och som naturligtvis uppfyller alla lagkrav. Den höga servicenivån och det familjära bemötandet gör att kunderna trivs och återkommer år efter år.

Kunderna möter såväl Univerns egna som gemensamma butiker, online och hos Univern Partner.

Univern har webbhandel och 9 butiker i Norge.