Se fler nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit vivamus pretium diam a tellus porttito euismod.

No-Image

Alligo förvärvar Profeel Sweden AB

Alligo har förvärvat 75 procent av aktierna i Profeel Sweden AB. Profeel har idag två butiker i Sverige och är specialister inom profilkläder och produktmedia.

No-Image

Humor ska locka unga till yrkesutbildningar

Allt färre unga väljer yrkesgymnasium. I den humoristiska TikTok-kampanjen slår Swedol, både bokstavligt och symboliskt, ett slag för landets yrkesutbildningar.

No-Image

Alligo öppnar ny stor butik i Konala och flyttar finska huvudkontoret

Alligo – i Finland kända på marknaden genom konceptvarumärkena TOOLS och Grolls - har tecknat avtal med BK Group avseende att hyra två lokaler i Konala, Helsingfors i Finland. I lokalerna kommer etableras en flagsh...

No-Image

Delårsrapport 1 Jan–30 Sept 2022

Lönsam tillväxt i en utmanande tid

 Tredje kvartalet i sammandrag

No-Image

Alligo förvärvar LVH AS i Norge

TOOLS AS, ett bolag inom Alligokoncernen, har förvärvat samtliga aktier i LVH AS, en återförsäljare av verktyg, förnödenheter, arbetskläder och personlig skyddsutrustning i Lillehammer i Norge

No-Image

Alligo delårsrapport 1 januari-30 juni 2022

Intensivt integrationsarbete och stabiliserad marknadsutveckling.

No-Image

Inbjudan till presentation av Alligos delårsrapport för andra kvartalet 2022

Alligo publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet på fredagen den 15 juli 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens kl 11.00 där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterfölja...

No-Image

Alligo förvärvar Magnusson Agentur AB

Alligo har förvärvat samtliga aktier i Magnusson Agentur AB. Magnussons har en butik i Vinslöv som säljer profilprodukter och yrkeskläder. Bolaget kommer att drivas som ett dotterbolag till Mercus Yrkeskläder AB.

No-Image

Alligo meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2022/2025

Vid årsstämman den 11 maj 2022 i Alligo AB (publ) (”Alligo”) beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram) för nyckelpersoner i ledande befattningar i Alligo-koncernen. Programmet är baserat på maximalt 185 000 köpoptioner på återköpta aktie...

No-Image

Alligo förvärvar industriverksamheten i H E Seglem AS i Norge

TOOLS AS, ett bolag inom Alligokoncernen, har tecknat avtal om att förvärva industriverksamheten i det norska bolaget H E Seglem AS. H E Seglems hydraulik- och bunkerverksamhet omfattas inte av förvärvet. H E Seglem har en butik i Egersund i sydvästra Norge och säljer industrivaror, v...

No-Image

Alligo flyttar ihop sina två lagerverksamheter i Oslo-området till ett nybyggt Logistikcenter i Vestby Logistikpark

Alligo har tecknat avtal med Anthon B Nilsen Eiendom AS avseende att hyra ett nybyggt Logistikcenter i Vestby Logistikpark. Inflyttning kommer ske löpande med start hösten 2023.

No-Image

Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 11 maj 2022

Vid årsstämman i Alligo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 11 maj 2022 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resul...

No-Image

Thea kan bli bäst i Sverige!

Yrke-SM, där Swedol och TOOLS är engagerade, närmar sig med stormsteg. Träarbetaren Thea Urberg siktar på bucklan när hon ska testas i allt från att sätta upp dörrar till att gipsa en vägg.

I dagarna ...

No-Image

Framtidsstipendium ska lyfta yrkesbranschens unga talanger

Det kommer att saknas närmare 300 000 yrkesutbildade i Sverige fram till år 2035. Med ett nyinstiftat stipendium vill Swedol och TOOLS vända den trenden. 

No-Image

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

För att renodla verksamheten och skapa fullt fokus på Alligo, delades Momentum Group AB ut till Alligos ägare i mars.

Första kvartalet i sammandrag

  No-Image

  Kallelse till årsstämma i Alligo AB (publ) den 11 maj 2022

  Aktieägarna i Alligo AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Alligo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30. 

  REGISTRERING ...

No-Image

Inbjudan till presentation av Alligos delårsrapport för första kvartalet 2022

Alligo publicerar sin delårsrapport för första kvartalet på torsdagen den 28 april 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor.

No-Image

Nytt samarbete ska öka återväxten i byggbranschen

Det kommer att saknas närmare 300 000 yrkesutbildade i Sverige till 2035.  Nu inleder Swedol, TOOLS och Byggbranschens yrkesnämnd ett samarbete för att lyfta hantverksyrken. Första steget är att stötta...

No-Image

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) den 23 mars 2022

Vid extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) (”Bolaget” eller ”Alligo”) idag den 23 mars 2022 beslutades bland annat följande:

Beslut...

No-Image

Alligo publicerar års- och hållbarhetsrapport 2021

Alligo publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på bolagets hemsida

No-Image

Prospekt för Momentum Group offentliggjort

Alligo AB (publ):s (”Alligo”) dotterbolag Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) har idag offentliggjort det prospekt som upprättats inför upptagandet till handel av Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

No-Image

Alligo förvärvar Lunna AS i Norge

TOOLS AS, ett bolag inom Alligokoncernen, har förvärvat 100 procent av aktierna i det norska bolaget Lunna AS. Lunna har tre butiker norr om Oslo och säljer industrikomponenter, verktyg, yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Förvärvet stärker Alligos position som en ledande leverantör till norsk industri.<...

No-Image

Alligo offentliggör informationsmemorandum inför extra bolagsstämman 23 mars 2022

Alligo AB (publ) (”Alligo”) offentliggjorde den 25 februari 2022 att styrelsen beslutat att föreslå att aktieägarna i Alligo vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 fattar beslut om att dela ut samtliga Alligos aktier i dotterbolaget Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) till Alligos aktieägare ("...

No-Image

Ändring av antalet aktier och röster i Alligo AB (publ)

Under februari har antalet aktier och röster i Alligo AB (publ) ändrats med anledning av att Nordstjernan AB konverterat 498 363 A-aktier till motsvarande antal B-aktier. För ytterligare information, se pressmeddelandet som publicerades den 26 januari 2022.

No-Image

Kallelse till extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) den 23 mars 2022

Aktieägarna i Alligo AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Alligo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2022 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.

No-Image

Alligo föreslår utdelning och notering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm

Styrelsen i Alligo AB (publ) (”Alligo” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att aktieägarna i Alligo vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 fattar beslut om att dela ut samtliga Alligos aktier i dotterbolaget Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) till Alligos aktieägare ("Utdelningen")....

No-Image

Alligo Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2021

Tidigare Momentum Group har bytt namn till Alligo och handlas sedan den 15 december 2021 under det nya kortnamnet ALLIGO B.

No-Image

Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2021

Alligo publicerar sin bokslutskommuniké 2021 på tisdagen den 15 februari 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander tillsammans med Affärsområdeschef Ulf Lilius presenterar...

No-Image

Nordstjernan har begärt konvertering av A-aktier till B-aktier i Alligo som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group

Som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group AB, som utgör affärsområdet Komponenter & Tjänster i Alligo AB (publ) (”Alligo” eller ”Bolaget”), har Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) idag begärt konvertering av 498 363 A-aktier i Alligo till motsvarande antal B-aktier. Konverterin...

No-Image

TOOLS och Swedol flyttar ihop i Karlskrona

Den 26 januari flyttar TOOLS och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet på Lallerstedts gata 4. Den nya gemensamma butiken rymmer koncepten TOOLS, Swedol och Grolls.

Den 1 april 2020 blev TOOLS...

No-Image

Alligo förvärvar Liukkosen Pultti i Finland

Tools Finland Oy, som är ett bolag inom Alligo koncernen, har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det finländska bolaget Liukkosen Pultti Oy. Liukkosen Pultti driver en butik i Lahti som säljer yrkeskläder och verktyg och förvärvet stärker Alligos närvaro på den finska marknaden.

No-Image

Momentum Group AB slutför namnbyte till Alligo AB

Tidigare Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört namnbytet till Alligo AB (publ), vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 2 december 2021.

Bolaget är forts...

No-Image

Kommuniké från extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 2 december 2021

Vid extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 2 december 2021 beslutades bland annat följande:

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens f...

No-Image

Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 2 december 2021

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Momentum Group” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 december 2021.

Med anledning av Covid-19 pandemin har sty...

No-Image

Momentum Group förbereder inför uppdelningen och byter företagsnamn och koncernledning

Som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm har styrelsen i Momentum Group AB (publ) beslutat att utse tidigare affärsområdeschef för Alligo, Clein Ullenvik till VD & Koncernchef och tidigare CFO för affärsområdet Alligo Irene Wisenbo...

No-Image

Delårsrapport – 9 månader 1 januari-30 september 2021

TREDJE KVARTALET (1 juli-30 september 2021)

 • Nett...
No-Image

Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Momentum Group publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 på fredagen den 29 oktober 2021 kl. 08:00 CEST. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson U...

No-Image

Momentum Group avyttrar Gigant

Alligo, ett affärsområde inom Momentum Group, har tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Gigant AB med dotterbolag. Avyttringen renodlar Alligos roll som partner till slutkunder inom framförallt industri- och byggsektorn.

No-Image

Momentum Group köper yrkesklädesspecialisten RAF Romerike Arbeidstøy i Norge

Alligo, ett affärsområde i Momentum Group, har förvärvat 100 procent av aktierna i RAF Romerike Arbeidstøy AS. Köpet stärker Alligos position som en ledande leverantör i den norska marknaden ytterligare. Det förvärvade bolaget omsätter omkring 16 MNOK per år med god lönsamhet.

No-Image

Affärsområdet Alligo inom Momentum Group överväger att flytta TOOLS svenska logistikverksamhet till Örebro

Styrelsen för Momentum Group har beslutat att gå vidare med ett förslag från affärsområdet Alligo som innebär att flytta TOOLS Sveriges logistikverksamhet i Alingsås till det befintliga logistikcentret i Örebro. Förhandling med berörda parter kommer nu att inledas. Övriga bolag inom Momentum Group-koncernen påverkas ej av e...

No-Image

Momentum Group går vidare med förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm

Styrelsen i Momentum Group AB (publ) har beslutat att påbörja arbetet för att förbereda en särnotering av det nuvarande affärsområdet, tillika rörelsesegmentet, Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm. Särnoteringen kommer att ske genom en utdelning av aktierna i det nuvarande dotterbolaget...

No-Image

Momentum Group stärker erbjudandet inom digitaliserat underhåll för nordisk industri – förvärvar Intertechna i Hammarö

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Intertechna AB (”Intertechna”). Intertechna är en kompetensaktör inom digitaliserat underhåll för industrin och genom förvärvet stärker Momentum Group sin posit...

No-Image

Delårsrapport – 6 månader 1 januari-30 juni 2021

ANDRA KVARTALET (1 april-30 juni 2021)

No-Image

Kommuniké från årsstämma 2021 i Momentum Group AB

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 11 maj 2021 beslutades bland annat följande:

No-Image

Momentum Group förvärvar industriåterförsäljaren Imatran Pultti i Finland

TOOLS Finland Oy, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Imatran Pultti Oy med dotterbolaget Beranger Oy (”Imatran Pultti”). Förvärvet stärker TOOLS position som en ledande leverantör till finsk industri ytterligare. De förvärvad...

No-Image

Delårsrapport – 3 månader 1 januari-31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 325 MSEK (1 539), där förändringen jämfört med föreg&...
No-Image

Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det första kvartalet 2021

Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet i räkenskapsåret 2021 på torsdagen den 29 april 2021 kl. 08:00 CEST. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernche...

No-Image

Styrelsen i Momentum Group utreder möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsbolag

Styrelsen i Momentum Group AB (publ) har beslutat att ge i uppdrag åt koncernens företagsledning att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Syftet är att skapa ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt genom ökat...

No-Image

Momentum Group offentliggör sin Årsredovisning 2020

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 2020 (9 månader)* på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentu...

No-Image

Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 11 maj 2021

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Momentum Group” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Med anledni...

No-Image

Bokslutskommuniké – 9 månader 1 april-31 december 2020

RÄKENSKAPSÅRET 2020 – 9 MÅNADER (1 april-31 december 2020)

No-Image

Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké 2020 (9 månader)

Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret 2020* på torsdagen den 18 februari 2021 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans me...

No-Image

Momentum Group stärker erbjudandet inom pneumatik­lösningar för svensk industri– förvärvar Öbergs i Karlstad

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Öbergs i Karlstad AB (”Öbergs”). Öbergs är en marknadsledande kompetensaktör inom pneumatik i Sverige och genom förvärvet stärker Momentum Group sin position som den ledande leverantören av industrikomponenter och till...

No-Image

Momentum Group förvärvar Mekano – stärker positionen inom industriservice i Sverige ytterligare

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Mekano AB och 100 procent av aktierna i Mekano i Sävedalen AB – och stärker härigenom koncernens marknadsposition inom service och underhåll f...

No-Image

Momentum Group förvärvar tre elektromekaniska serviceverkstäder från Assemblin

I syfte att stärka koncernens marknadsposition inom service och underhåll för svensk industri ytterligare har Momentum Group tecknat avtal om att förvärva tre elektromekaniska service­verkstäder från Assemblin El AB. De f...

No-Image

Uttalande från den oberoende budkommittén i Momentum Group AB (publ) med anledning av budpliktserbjudande från Nordstjernan Aktiebolag

Momentum Group ABs (publ) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Momentum Group att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudandet som lämnats av Nordstjernan Aktiebolag den 5 november 2020.

No-Image

Kommentar från styrelsen i Momentum Group AB (publ) angående budpliktsbud från Nordstjernan AB

Momentum Group ABs (publ) huvudägare Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde idag den 5 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Momentum Group (”Budet”) med en köpeskilling om 120,00 SEK per aktie. Styrelsen i Momentum Group AB (”Momentum Group”...

No-Image

Delårsrapport 6 månader – 1 april-30 september 2020

ANDRA KVARTALET (1 juli-30 september 2020)

No-Image

Momentum Group förvärvar SKFs svenska spindel­serviceverksamhet

I syfte att stärka Momentum Groups marknadsposition inom service och underhåll för svensk industri ytterligare har dotterbolaget Rörick Elektriska Verkstad AB (”Rörick”) idag tecknat avtal om att förvärva SKFs spindelse...

No-Image

Årsstämma i Momentum Group AB den 31 augusti 2020

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 augusti 2020 beslutades bland annat följande:

<...

No-Image

Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 31 augusti 2020

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Momentum Group” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 augusti 2020 kl. 16:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 15:30.

No-Image

Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 288 MSE...
No-Image

Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2019/20

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019/20 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/r...

No-Image

Kompletterande finansiell redovisning avseende räken­skapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen

Momentum Group fullföljde förvärvet av Swedol AB (publ) i slutet av mars 2020 och tillträde skedde den 1 april 2020. Från och med den 1 april 2020 ingår Swedol följakt­ligen i Momentum Groups affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd tillsammans med koncernens dotterbolag inom...

No-Image

Bokslutskommuniké 2019/20 1 april 2019-31 mars 2020

RÄKENSKAPSÅRET 2019/20 (1 april 2019-31 mars 2020)

 • No-Image

  Ändring av antalet aktier och röster i Momentum Group AB (publ)

  Med anledning av att nya aktier emitterats i samband med Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) har antalet aktier i Momentum Group AB (publ) ökat med 6 897 B-aktier under april månad.

  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké för 2019/20

  Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/20 på onsdagen den 13 maj 2020 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporte...

  No-Image

  Momentum Group offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Swedol

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i ...

  No-Image

  Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2020

  Av instruktionen för Momentum Groups valberedning framgår att om någon av aktieägarna som utsett en ledamot till valberedningen per den 31 december 2019 inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillko...

  No-Image

  Ändring av antalet aktier och röster i Momentum Group AB (publ)

  Med anledning av att nya aktier emitterats i samband med Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) har antalet aktier i Momentum Group AB (publ) ökat med 22 633 876 B-aktier.

  No-Image

  Momentum Group fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Swedol och förlänger acceptfristen

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något...

  No-Image

  Konkurrensmyndigheterna har godkänt Momentum Groups offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något...

  No-Image

  Momentum Group offentliggör tillägg till erbjudande­handlingen avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Swedol

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något...

  No-Image

  Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2019

  Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2019)

  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det tredje kvartalet 2019/20

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet i räkenskapsåret 2019/20 på onsdagen den 12 februari 2020 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enm...

  No-Image

  Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

  Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352, (”Momentum Group” eller ”Bolaget”) höll idag den 17 december 2019 en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet om ett emissionsbemyndigande för styrelsen med anle...

  No-Image

  Momentum Group offentliggör erbjudandehandling med anledning av det rekommenderade offentliga uppköps­erbjudandet till aktieägarna i Swedol

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något annat...

  No-Image

  Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

  Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Momentum Group” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolags-stämma tisdagen den 17 december 2019 kl. 10:30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 10:00.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE

  Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

  ...
  No-Image

  Momentum Group lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

  Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av det...

  No-Image

  Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2019

  Andra kvartalet (1 juli-30 september 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 432 MSEK (1 369).
  • EBITA ökade till 80 MSEK (72), motsvarande en EBITA-marginal om 5,6 procent (5,3).
  • Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 75 MSEK (68), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (5,0).
  • Resulta...
  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det andra kvartalet 2019/20

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet i räkenskapsåret 2019/20 på fredagen den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

  Telefonk...

  No-Image

  Årsstämma i Momentum Group AB den 29 augusti 2019

  Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 29 augusti 2019 beslutades bland annat följande:

  Utdelning
  Årsstämman fastställde utdelningen till 3,20 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 2 september 2019. U...

  No-Image

  Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 29 augusti 2019

  Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 16:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 15:30.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i d...
  No-Image

  Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 576 MSEK (1 543).
  • EBITA ökade till 75 MSEK (74), motsvarande en EBITA-marginal om 4,8 procent (4,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (70), motsvarande en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,5).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 66 MSEK (69).
  • Resul...
  No-Image

  Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2018/19

  Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018/19 på bolagets webbplats.

  Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

  – Året gick i rätt riktning där ökat fokus i verksamheten sedan börsnoteringen i juni 2017 fortsätter att ge resultat, skriver ...

  No-Image

  Momentum Group förvärvar Company Line – en av de ledande återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i Sverige

  Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Company Line Förvaltning AB (”Company Line”). Company Line är en av de största återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i norra Sverige med yrkesbutiker och utställningar i Luleå och Kiruna. Company Line omsätter cirka 75 MSEK per år med god lönsamhet och har 25 anställda.

  Company Line är en av Sveriges leda...

  No-Image

  Valberedningens förslag till styrelse i Momentum Group

  Momentum Group ABs årsstämma 2019 äger rum torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 16:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inför årsstämman har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh samt nyval av Johan Sjö och Göran Näsholm. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Johan Sjö. Nuvarande styrel...

  No-Image

  Bokslutskommuniké 2018/19 1 april 2018-31 mars 2019

  Räkenskapsåret 2018/19 (1 april 2018-31 mars 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 6 024 MSEK (5 616).
  • Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster föregående år) ökade med 20 procent till 302 MSEK (252), motsvarande en rörelsemarginal om 5,0 procent (4,5).
  • EBITA ökade med 21 procent till 318 MSEK (262), motsvarande en EBIT...
  No-Image

  Momentum Groups valberedning kommer att föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

  Inför årsstämman i Momentum Group AB (publ) den 29 augusti 2019 har nuvarande styrelse­ordförande Jörgen Wigh avböjt omval. Med anledning av detta har valberedningen i Momentum Group beslutat föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman.

  Johan Sjö har tidigare varit VD för Addtech AB (publ) och är idag bland annat styrelseord­förande i AddLife AB (publ) och...

  No-Image

  Momentum Group förvärvar ETAB Industriautomation AB

  Momentum Industrial AB, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i ETAB Industriautomation AB (”ETAB”). ETAB är en av de ledande aktörerna inom industriell automation i Sverige och genom förvärvet stärker Momentum Industrial sin position som den ledande leverantören av industrikomponenter och tillhörande tjänster till sv...

  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké för 2018/19

  Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/19 torsdagen den 9 maj 2019 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

  Telefonkonferensen och presentationen ...

  No-Image

  Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2019

  Av instruktionen för Momentum Groups valberedning, som fastställdes vid Bolagets års­stämma 2018, framgår att om någon av aktieägarna som utsett en ledamot till valbered­ningen per den 31 december 2018 inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

  ...
  No-Image

  Momentum Group förvärvar Lindström Groups PPE-verksamhet i Finland

  TOOLS Finland Oy, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva Lindström Groups PPE-verksamhet (Personal Protective Equipment – person­lig skyddsutrustning) i Finland. Genom förvärvet stärker TOOLS sin position som en ledande leverantör av verktyg, PPE och tillhörande tjänster till finsk industri ytterligare. Den förvärvade verksamheten omsätter c...

  No-Image

  Ägarförändring i Momentum Group AB (publ)

  Nordstjernan AB har idag meddelat att de förvärvat A- och B-aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och närmare 15,0 procent av rösterna i Momentum Group AB (publ) från den nuvarande ägaren Tisenhult-gruppen. Sett till antalet röster blir Nordstjernan genom transaktionen största ägare i bolaget med 495 848 A-aktier och 700 000 B-aktier.

  – Vi ser Momentum Group som ett vä...

  No-Image

  Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2018

  Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2018)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 552 MSEK (1 486).
  • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 85 MSEK (76), motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 procent (5,1).
  • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 24 procent (24) och avkastn...
  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/19

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet i räkenskapsåret 2018/19 fredagen den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

  Telefonkonf...

  No-Image

  Momentum Group förvärvar industriåterförsäljaren TOOLS Løvold i Norge

  TOOLS AS, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i TOOLS Løvold AS i Norge. Förvärvet stärker TOOLS position som den ledande leverantören till norsk industri ytterligare. TOOLS Løvold omsätter cirka 95 MNOK per år och har 28 anställda.

  TOOLS Løvold har fem lokala enheter i Bodø, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen och Sandnessjøen som er...

  No-Image

  Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

  I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 22 augusti 2018 har Momentum Group AB (publ) idag återköpt 250 000 aktier av serie B till en genomsnittskurs av 87,48 SEK per aktie.

  Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 500 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 1,8 procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av totalt antal rö...

  No-Image

  Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2018

  Andra kvartalet (1 juli-30 september 2018)

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 369 MSEK (1 293).
  • Rörelseresultatet uppgick till 68 MSEK (62). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 8 procent till 68 MSEK (63), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,0 procent (4,9).
  • Avkastningen på r...
  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det andra kvartalet 2018/19

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet i räkenskapsåret 2018/19 onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

  Telefonkonferensen...

  No-Image

  Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

  Det av årsstämman den 22 augusti 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner i ledande befattningar inom Momentum Group-koncernen om köpoptioner på återk&oum...

  No-Image

  Årsstämma i Momentum Group AB den 22 augusti 2018

  Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 22 augusti 2018 beslutades bland annat följande:

  Utdelning
  Årsstämman fastställde utdelningen till 2,60 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 24 augusti 2018. Ut...

  No-Image

  Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 22 augusti 2018

  Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 14:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 13:30.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

   No-Image

   Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2018

   • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 543 MSEK (1 400).
   • Rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (42). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 35 procent till 70 MSEK (52), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent (3,7).
   • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 25 procent...
  No-Image

  Momentum Group offentliggör årsredovisning 2017/18

  Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017/18 på bolagets webbplats.

  Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

  – För Momentum Group har detta första räkenskapsår som självständigt börsbolag varit händelserikt, visat på...

  No-Image

  Valberedningens förslag till styrelse i Momentum Group AB

  Momentum Group ABs årsstämma 2018 äger rum onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 14:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inför årsstämman består valberedningen i Momentum Group AB av Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa & Pensionsstiftelse...

  No-Image

  Momentum Group förvärvar Brammers MRO-verksamhet i Sverige med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter

  Momentum Industrial AB, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva Brammers svenska MRO-verksamhet med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter runt om i Sverige. Genom förvärvet stärker Momentum Industrial sin position som en ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri ytterligare. Sammanlagt omsät...

  No-Image

  Bokslutskommuniké 2017/2018 – 1 april 2017-31 mars 2018

  Räkenskapsåret 2017/18 (1 april 2017-31 mars 2018)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 616 MSEK (5 411).
  • Rörelseresultatet uppgick till 240 MSEK (65). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 31 procent till 252 MSEK (193), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent...
  No-Image

  Momentum Group förvärvar Profilmakarna i Södertälje

  TriffiQ Företagsprofilering AB ("TriffiQ"), ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i Profilmakarna AB i Södertälje. Genom förvärvet skapas en av de ledande aktörerna inom profilkläder, produktmedia och yrkeskläder i Stockholm och Södertälje. Profilmakarna omsätter cirka 25 MSEK per år och har åtta anställda.

  Profilmakarna har seda...

  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké för 2017/18

  Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017/18 tisdagen den 8 maj 2018 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor.

  Telefonkonferensen och presentationen går at...

  No-Image

  Momentum Group förvärvar Reklamproffsen i Örebro

  Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen är en ledande återförsäljare av produktmedia innefattande yrkeskläder och profilkläder i Örebro med omnejd. Reklamproffsen omsätter cirka 35 MSEK per år med god lönsamhet och har 12 anställda.

  Reklamproffsen är en av Örebros största återförsälja...

  No-Image

  Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2017

  Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2017)

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 486 MSEK (1 419).
  • Rörelseresultatet uppgick till 76 MSEK (34). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 73 procent till 76 MSEK (44), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,1 ...
  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det tredje kvartalet 2017/18

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet i räkenskapsåret 2017/18 fredagen den 9 februari 2018 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efter­följande frågor.

  Telefonkonferensen o...

  No-Image

  Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

  I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 november 2017 har Momentum Group AB (publ) återköpt 5 174 aktier av serie B till en genomsnittskurs av 108,34 SEK per aktie.

  Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 250 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 0,9 procent av totalt antal aktier och 0,7 procent av totalt ...

  No-Image

  Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

  I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 november 2017 har Momentum Group AB (publ) återköpt 216 026 aktier av serie B till en genomsnitts­kurs av 106,91 SEK per aktie.

  Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 244 826 aktier av serie B, vilket motsvarar 0,9 procent av totalt antal aktier och 0,6 procent av tota...

  No-Image

  Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)

  I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 november 2017 har Momentum Group AB (publ) återköpt 28 800 aktier av serie B till en genomsnittskurs av 103,34 SEK per aktie.

  Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 28 800 aktier av serie B, vilket motsvarar 0,1 procent av totalt antal aktier och 0,1 procent av totalt ...

  No-Image

  Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

  Det av den extra bolagsstämman den 28 november 2017 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner i ledande befattningar inom Momentum Group-koncernen om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Programmet omfattar 40 medarbetare som sammanlagt tecknat 250 000 köpoptioner.

  Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 9,60 SEK pe...

  No-Image

  Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 28 november 2017

  Vid den extra bolagsstämman och efterföljande styrelsemöte i Momentum Group AB ("Bolaget") idag den 28 november 2017 beslutades följande:

  Återköp och överlåtelse av egna aktier
  Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyn­digande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra akt...

  No-Image

  Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 28 november 2017 avseende återköp av egna aktier samt nytt köpoptionsprogram

  Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 kl. 11:00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 10:30.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE

  Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd i den av Eu...
  No-Image

  Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2017

  Andra kvartalet (1 juli-30 september 2017) 

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 293 MSEK (1 210).
  • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 62 MSEK (48). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 63 MSEK (48), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,9 pr...
  No-Image

  Momentum Group förvärvar resterande 70 procent av Knut Sehlins Industrivaruhus i Örnsköldsvik

  TOOLS Sverige (inom Momentum Group-koncernen) är sedan 2007 delägare med 30 procent av aktierna i Knut Sehlins Industrivaruhus AB ("Sehlins") i Örnsköldsvik. TOOLS har idag förvärvat resterande 70 procent av aktierna i Sehlins, vilket härigenom blir ett helägt dotterbolag. Sehlins omsätter cirka 40 MSEK per år och har 14 anställda.

  Sehlins är en av de ledande industriåterf...

  No-Image

  Inbjudan till presentation av Momentum Groups delårsrapport för det andra kvartalet 2017-2018

  Momentum Group publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet i räkenskapsåret 2017/18 fredagen den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar rapporten och besvarar efter­följande frågor.

  Telefonkonferensen oc...

  No-Image

  Fastställd fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Momentum Group

  En extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB (tidigare namn B&B TOOLS AB) besluta­de den 14 juni 2017 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i Bergman & Beving. Avstämningsdag för denna utdelning var den 16 juni 2017. Momentum Group ABs aktier av serie B är sedan den 21 juni 2017 noterade på Nasdaq Stockholm.

  De aktieägare...

  No-Image

  Omvandling av A-aktier i Momentum Group AB

  Enligt Momentum Group ABs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling till aktier av serie B minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändri...

  No-Image

  Momentum Group AB (publ): Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2017

     

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 400 MSEK (1 382).
  • Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (53). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 52 MSEK (53), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 3,7 procent (3,8).
  • Avkastningen på rörelsekapi...
  No-Image

  Momentum Group förvärvar TriffiQ Företagsprofilering

  Momentum Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i TriffiQ Företagsprofilering AB ("TriffiQ"). TriffiQ är en av de ledande återförsäljarna av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm. TriffiQ omsätter cirka 70 MSEK per år med god lönsamhet och har ett 20-tal anställda.

  TriffiQ är en av Stockholms största återförsäljare inom arbetskläder, arb...

  No-Image

  Momentum Group AB (publ): Momentum Group AB (publ) noterades idag vid Nasdaq Stockholm

  Momentum Group AB (publ) noterades idag på morgonen vid Nasdaq Stockholm Main Market (Mid Cap). Momentum Groups aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet MMGR B.

  Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i ...

  No-Image

  Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17

  Med anledning av att styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 14 juni 2017 fattar beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i B&B TOOLS, vilket offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 22 maj 2017, har Momentum Group upprättat en egen bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016/17. B...