Cecilia Marlow

Single Swedol

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i NCS Colour AB, NCS Colour Holding AB, Wästbyggen Gruppen AB (publ). Styrelseledamot i Spendrups Bryggeriaktiebolag, Kivra AB, Mordin AB, Segelman Virtual Stores AB, Bokusgruppen AB (publ), Alligo Holding AB och Desenio Group AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande/styrelseledamot i flertalet noterade och onoterade bolag bland annat STH Svenska Handelsfastigheter, Kivra AB, AR Packaging Group AB,  Perma Ventures AB, MatHem i Sverige AB, Platzer Fastigheter , Claes Ohlson och Midsona. Styrelseledamot och verkställande direktör för Internationella Engelska Skolan.

Aktieinnehav i Alligo: 1 500 aktier av serie B (eget innehav).