Christina Åqvist

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1978

Utbildning: Jur. kand.

Partner vid Indequity.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Svenska Skrotaktiebolaget.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör & koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail & Greenfield Expansion vid B&B TOOLS, konsult för Boston Consulting Group samt affärsjurist vid Advokatfirman Vinge.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: –.