Christina Åqvist

Single Swedol

Född: 1978.

Utbildning: Jur. kand från Uppsala universitet samt studier i ekonomi.

Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör tillika koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail and Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult vid the Boston Consulting Group, affärsjurist med fokus på företagsförvärv vid Advokatfirman Vinge.

Övriga uppdrag: Partner vid Indequity med fokus på investeringar och operativ utveckling av traditionella branscher. Styrelseordförande Svenska Skrotaktiebolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 6 760 B-aktier i Swedol.