Göran Näsholm

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1955

Utbildning: Maskiningenjör & Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB. Styrelseledamot i LW Sverige AB, Nordisk Bergteknik AB och Pegroco Invest AB

Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef för Ahlsell AB. Ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 50 000 aktier av serie B (eget innehav).