Gunilla Spongh

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AQ Group AB, Byggmax Group AB, Consivo AB, Lernia AB, Pierce Holding AB, Swedish Stirling AB och Systemair AB.

Arbetslivserfarenhet: CFO för Preem AB. Chef Internationella Affärer och CFO för Mekonomen Group. Ledande befattningar inom Cashguard, Enea och Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 1 550 aktier av serie B (eget innehav).