Johan Eklund

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1991

Utbildning: Civilekonom.

Investment Manager på Nordstjernan.

Arbetslivserfarenhet: Analytiker på Morgan Stanley.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: –.