Johan Sjö

Single Swedol

Styrelseordförande sedan 2019

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan AB, Styrelseordförande i AddLife AB och OptiGroup AB. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.

Arbetslivserfarenhet: Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan AB, VD & koncernchef för Addtech-koncernen, ledande befattningar inom Bergman & Beving-kon¬cernen och inom Alfred Berg/ABN Amro.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: 39 400 aktier av serie B (eget innehav).