Johan Sjö

Single Swedol

Styrelseordförande sedan 2019

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom.

Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife AB, Addtech AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.

Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef för Addtech-koncernen och ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen. Ledande befattningar inom Alfred Berg / ABN Amro.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: 27 400 aktier av serie B (eget innehav).