Johanna Främberg

Single Swedol

Född: 1980

Utbildning: KY Logistik

Övriga pågående uppdrag: Process- & Logistikutvecklare, Swedol

Arbetslivserfarenhet: Process- och logistikutvecklare inkl projektledning Swedol, Process- och logistikutvecklare TOOLS Sverige AB, Logistiksupportchef samt Logistikutvecklare BB TOOLS-koncernen,  Apotekssassistent Apoteket AB, Laboratoriemedarbetare Arla Foods,

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: –