Peter Hofvenstam

Single Swedol

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i Swedol AB, Ramirent Oyj, Exel Composites Oyj, Partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Finanschef i AB Aritmos och analytiker på Proventus AB.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Nordstjernan AB sedan 2019, vice verkställande direktör 2000–2019. Styrelseledamot i Rosti Group AB. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: