Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2021. Personalrepresentant.

Född: 1992.

Utbildning: Studier vid IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag: Utesäljare, TOOLS Sverige AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: