Staffan Andersson

Single Swedol

Född: 1976.

Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt MBA från Harvard Business School.

Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör i Beijer Tech AB. Senior Vice President på Bain Capital, Verkställande direktör för Skydda PPE AB, Vice President och COO på B&B Tools Markets AB, Manager på Bain & Company.

Övriga uppdrag: Chief Commercial Officer i Sector Alarm Group AS.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 2 222