Stefan Hedelius

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1969

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.

Övriga pågående uppdrag: CEO och styrelseledamot i Human Care Group AB. Styrelseledamot i AddLife AB.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i NOTE AB, Vice President Brand and Marketing för Scandinavian Airlines (SAS) samt ledande befattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing och Vice President för Ericsson Austria.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 1 500 aktier av serie B (eget innehav).