Leif Reinholdsson

Single Swedol

Född: 1953.

Utbildning: Diplomerad Marknadsekonom kompletterat med utbildningar inom företagsledning och styrelsearbete.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i Canvac AB, verkställande direktör och koncernchef 1997–2011 för Skydda Protecting People Europe AB, ett bolag inom Bergman & Beving-koncernen specialiserat på personlig skyddsutrustning, Styrelseordförande i samtliga Skyddas dotterbolag. Dessförinnan ledande befattningar inom Järnia AB/Ferro AB.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Sandryds Group AB och ACG Gruppen samt dess dotterbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 13 000 B-aktier i Swedol.