Lars Lindgren

Single Swedol

Född: 1975.

Utbildning: Jur. kand. samt civilekonom vid Göteborgs universitet.

Tidigare erfarenhet: Senior Investment Manager på Nordstjernan AB 2012–2018, verkställande direktör i Nordstjernan Industriutveckling AB 2004–2012, dessförinnan bland annat befattningar inom MTG och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga uppdrag:  Investerare, ägare av ett antal industri-, handels- och tjänsteföretag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: