Utveckling

Swedols aktiekapital uppgår till 12,5 Mkr, fördelat på  1 820 000 aktier av serie A med tio röster per aktie och  81 380 000 aktier av serie B med en röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till utdelning.

Den 28 december 2018, sista handelsdagen för året, var slutkursen för Swedols aktie 31,40 kr per aktie. Sedan noteringen i juni 2006 har Swedols aktie stigit med 214,0 procent. Under samma tid har OMX Stockholm PI-index stigit med 77,1 procent. Swedols aktie handlades under året som högst för 35,30 kronor (mars månad) och som lägst för 25,20 kronor (februari månad). Under 2018 steg aktien med 7,9 procent, medan OMX Stockholm PI-index minskade med 7,7 procent. Om Swedols A-aktier antas ha samma värde som B-aktierna erhålls ett totalt värde om 2 612 Mkr för hela företaget vid utgången av 2018.

Sedan bolagets notering har följande förändringar av antalet aktier skett:

  • Under september månad 2016 slutfördes en företrädesemission 3:10 där 19 200 000 nya aktier emitterades, varav 420 000 aktier av serie A och 18 780 000 aktier av serie B.
  • Under juni månad 2015 stämplades 5 000 000 A-aktier om till B-aktier.
  • Den 13 juni 2011 genomfördes en split 2:1, där varje gammal aktie gav två nya aktier.