FN:s globala mål

SDG-Wheel_WEB

Alligo stöder Agenda 2030 och strävar mot att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

De mål där vi har störst påverkan och kan göra störst skillnad relaterar till våra tre fokusområden inom hållbarhet:

  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande

De globala mål Alligo främst kan påverka och påverkas av är 3, 5, 8, 12, 13, 16.

 

 

 

Våra fokusområden inom hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande

En stor del av Alligos klimatpåverkan orsakas av transporter och merparten av utsläppen relaterar till flyg- och sjötransporter. Att minska vår klimatpåverkan är därför en väsentlig prioritering för Alligo. Läs mer om vårt arbete inom miljö och klimatpåverkan.

 

Ansvarsfulla inköp

Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande för Alligo innebär att vi alltid strävar efter långsiktigt hållbara relationer med våra leverantörer. Alligos uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen och betonar vikten av att alltid uppträda etiskt korrekt och respektera mänskliga rättigheter.

Läs mer om hur Alligo arbetar för att vara en ansvarsfull inköpare

 

Ansvarsfull arbetsgivare

Att attrahera medarbetare, få dem att växa och behålla dem är avgörande för Alligos konkurrenskraft. Vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande, potentiella och före detta medarbetare.

Läs mer om Alligos arbete inom socialt ansvarstagande.