Momentum Group förvärvar tre elektromekaniska serviceverkstäder från Assemblin

Media

Momentum Group förvärvar tre elektromekaniska serviceverkstäder från Assemblin

Publicerades

Icke- regulatoriskt

I syfte att stärka koncernens marknadsposition inom service och underhåll för svensk industri ytterligare har Momentum Group tecknat avtal om att förvärva tre elektromekaniska service­verkstäder från Assemblin El AB. De förvärvade verkstäderna omsätter tillsammans cirka 90 MSEK per år med god lönsamhet och har omkring 45 medarbetare. Verksamheten kommer att ingå i Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster och förvärvet sker genom en inkråmsöverlåtelse.

Den förvärvade verksamheten har sitt ursprung i NEA-verkstäder (Närkes Elektriska) och är sedan 1950-talet en av de ledande aktörerna inom industriservice i Sverige och har idag elektro­mekaniska verkstäder i Örebro, Gävle och Göteborg. Verkstäderna erbjuder service och nyförsäljning av elektriska motorer, generatorer, transformationer och pumpar med mera till kunder inom bland annat process- och tillverkningsindustrin.

– Förvärvet av dessa serviceverkstäder ligger helt i linje med strategin för Momentum Group där vi växer via förvärv inom vårt affärsområde Komponenter & Tjänster och vi stärker nu vårt redan konkurrenskraftiga erbjudande inom industriservice ytterligare, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Verkstäderna har en stark marknadsposition med goda kundrelationer med svensk industri samt en ledning och medarbetare med hög kompetens och engagemang. Genom förvärvet kan vi stärka vår servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare – och vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling, tillväxt och förvärv inom industriservice.

De förvärvade serviceverkstäderna kommer att fortsätta drivas som en självständig enhet under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Groups dotterbolag Rörick Elektriska Verkstad AB.

– Vi är mycket nöjda med verkstädernas utveckling på senare år, men vårt främsta fokus är att utforma, projektera, installera och därefter underhålla olika tekniska system, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef för Assemblin El. Därför väljer vi nu att avyttra våra elektromekaniska verkstäder, och vi är glada att de kan fortsätta sin resa i en väletablerad industriservicekoncern som Momentum Group. Jag är övertygad om att detta blir en bra lösning som gynnar såväl medarbetare som kunder.

Tillträde beräknas ske i början av april 2021 med beaktande av sedvanlig arbetsrättslig praxis. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 2 februari 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 08:00 CET.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden