Aktieinformation
Finansiell information

Aktieinformation

Marknadsnotering

Alligos aktie handlas under kortnamnet ALLIGO B. Bolaget introducerades på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) den 21 juni 2017 under namnet Momentum Group, men bytte namn till Alligo AB den 15 december 2021.

Aktiestruktur

Totalt antal aktier uppgår till 50 906 189 st, varav 564 073 aktier av serie A och 50,342,116 aktier av serie B. Bolaget innehar för närvarande 855 300 egna aktier av serie B.

Alla aktier har lika rätt till andel i Alligo ABs tillgångar och resultat. Bolagets A-aktier har tio röster vardera och B-aktierna en röst vardera. Omvandlingsförbehåll i bolagsordningen tillåter omvandling av A-aktie till B-aktie. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 55 127 546.