Bolagsordning
Bolagsstyrning

Bolagsordning

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Alligos verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier, samt förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma.

Alligos senast registrerade bolagsordningen beslutades vid extra årsstämman 2 december 2021.

Pressmeddelande