Visselblåsarfunktion
Hållbarhet

Visselblåsarfunktion

Alligo har inrättat en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda.

Vi strävar efter att driva Alligo på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Exempel på sådana oegentligheter kan vara ekonomisk brottslighet, korruption, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan äventyra anställdas liv och hälsa.

Anmälan görs via webblänk:
https://report.whistleb.com/sv/alligo