Strategi, mission, vision och värdegrund
Om oss

Strategi, mission, vision och värdegrund

Alligos strategi bygger på en tydlig mission, vision och värdegrund. Vi ska få företag att fungera och vi ska vara oslagbara för våra kunder, medarbetare, leverantörer och som ledare för hållbar utveckling i branschen.

Strategisk position – ett integrerat företag

Alligo drivs som ett integrerat företag där alla delar hänger ihop och bildar en enhet. Fokus ligger på operationell effektivitet och långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.

Koncernen har ett tydlig operativt fokus och styrs utifrån ett nordiskt perspektiv. Den gemensamma och skalbara plattformen gör att Alligo kan växa lönsamt och vid behov anpassa organisationens kostnadsstruktur utifrån rådande förutsättningar.

Alligo som ett integrerat företag:

 • Kunder

  • Fokus på företagskunder inom åtta definierade branschsegment
  • Starka mot slutkunderna
 • Erbjudande

  • Fokus på förnödenheter och hög grad av standardisering
  • Tjänster är en viktig del av erbjudandet
 • Kanaler

  • Ett huvudsakligt koncept- varumärke per land
  • Flera försäljningskanaler som möter kunderna på deras villkor
  • Digitala kanaler stödjer och genererar olika typer av försäljning

Mission – Vi får företag att fungera

Om vi gör vårt jobb rätt, så har våra kunder det som de behöver för att göra sitt jobb rätt – både som företag och som medarbetare. De har verktyg och förbrukningsartiklar där de behöver dem, när de behöver dem. De har arbetskläder och personlig skyddsutrustning som ger dem skydd mot väder och faror. Med Alligos kunnande hjälper vi kunderna att utveckla sin verksamhet så att den bli effektivare och säkrare.

Vision – Vi är oslagbara

som partner till våra kunder

…som arbetsgivare för våra medarbetare

…som partner till våra leverantörer

…som ledare för hållbar utveckling i vår bransch

Alligos vision beskriver vad vi vill åstadkomma på längre sikt. Vi ska inte nöja oss med att vara en av de ledande i branschen, vi ska vara oslagbara. För att uppnå detta så måste vi möta och överträffa förväntningarna hos våra intressenter. Är vi den bästa partnern för våra kunder så driver det vår försäljning. För att göra bra saker för våra kunder så behöver vi ha engagerade och kunniga medarbetare. För att kunna ge våra kunder det bästa erbjudandet så måste vi ha goda relationer med de bästa leverantörerna. För att vi ska bidra till ett hållbart samhälle – och också vara relevanta för kunder och medarbetare – måste vi ta hållbarhetsfrågor på allvar.

Värdegrund

Alligos värdegrund vilar på tre pelare som tillsammans definierar vilka vi är och hur vi bemöter våra kunder och andra intressenter.

 • Engagemang

  Vi bryr oss om det vi gör, det handlar om yrkesstolthet Vi anstränger oss för att göra ett bra jobb och vårt engagemang är något som märks, både bland medarbetare och hos våra kunder.

 • Samarbete

  Tillsammans är vi ett team Vi tror på en gemenskap där vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra för att lyckas Till vårt team är såväl kunder som leverantörer varmt välkomna.

 • Kompetens

  För att förtjäna någons förtroende krävs kunskap om det man gör Vi strävar alltid efter att utmana oss själva, lära oss mer och tänka nytt I nära samarbete med de som förlitar sig på oss ska vi bli bättre på allt vi gör.