Största aktieägarna

AKTIEÄGARE A-AKTIER B-AKTIER INNEHAV (%) RÖSTER (%)
Nordstjernan AB 213 27 776 641 54,6 49,6
Tom Hedelius 513 124 0 1,0 9,2
BNP Paribas Sec Service Paris 0 3 405 901 6,7 6,1
Swedbank Robur Fonder 0 3 006 159 5,9 5,4
Handelsbanken Fonder 0 2 789 440 5,5 5,0
Carnegie Fonder 0 1 418 195 2,8 2,5
Sandrew Aktiebolag 0 800 000 1,6 1,4
Länsförsäkringar fondförvaltning 0 743 747 1,5 1,3
Jefferies LLC Brown 0 625 754 1,2 1,1
Brothers Harriman 0 634 469 1,2 1,1
Tredje AP-fonden 0 568 233 1,1 1,0
Morgan Stanley & Co Intl PLC 0 347 245 0,7 0,6
BNY Mellon NA 0 320 353 0,6 0,6
Ciboney Group DFA Intl Small Cap 0 289 288 0,6 0,5
Summa övriga ägare 50 736 7 191 391 15,0 14,6
SUMMA 564 073 49 916 816 100,0 100,0
Tillkommer: Återköpta B-aktier 425 300
TOTALT 564 073 50 342 116 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB per 2022-03-31