Största aktieägarna

AKTIEÄGARE A-AKTIER B-AKTIER INNEHAV (%) RÖSTER (%)
Nordstjernan AB 498 576 27 278 278 55,1 53,8
Tom Hedelius 513 124 0 1,0 8,6
Kempen Capital Management 0 3 430 859 6,8 5,7
Swedbank Robur Fonder 0 2 926 159 5,8 4,9
Handelsbanken Fonder 0 2 675 754 5,3 4,5
Carnegie Fonder 0 1 604 346 3,2 2,7
Sandrew Aktiebolag 0 800 000 1,6 1,3
Länsförsäkringar fondförvaltning 0 738 307 1,5 1,2
Fidelity Fonder 0 701 969 1,4 1,2
Jefferies LLC 0 636 029 1,3 1,1
BNY Mellon NA 0 448 659 0,9 0,7
Momentum Group AB 0 425 300 0,8 0,7
Tredje AP-fonden 0 418 233 0,8 0,7
Morgan Stanley & Co Intl PLC 0 342 400 0,7 0,6
Summa övriga ägare 50 736 6 931 460 13,9 12,6
SUMMA 1 062 436 49 357 753 100,0 100,0
Tillkommer: Återköpta B-aktier 486 000
TOTALT 1 062 436 49 843 753 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB per 2021-09-30