Största aktieägarna

AKTIEÄGARE A-AKTIER B-AKTIER INNEHAV (%) RÖSTER (%)
Nordstjernan AB 213 27 776 641 54,6 49,6
Tom Hedelius 513 124 0 1,0 9,2
Handelsbanken Fonder 0 3 583 572 7,0 6,4
BNP Paribas Sec Service Paris 0 3 452 800 6,8 6,2
Swedbank Robur Fonder 0 2 996 159 5,9 5,3
Carnegie Fonder 0 1 418 195 2,8 2,5
Sandrew Aktiebolag 0 800 000 1,6 1,4
Jefferies LLC 0 592 415 1,2 1,1
Tredje AP-fonden 0 568 233 1,1 1,0
Brothers Harriman 0 448 987 0,9 0,8
Morgan Stanley & Co Intl PLC 0 346 456 0,7 0,6
BNY Mellon NA 0 298 338 0,6 0,5
SEB Investment Management 0 293 302 0,6 0,5
Ciboney Group DFA Intl Small Cap 0 289 288 0,6 0,5
Summa övriga ägare 50 736 7 052 430 14,6 14,4
SUMMA 564 073 49 916 816 100,0 100,0
Tillkommer: Återköpta B-aktier 425 300
TOTALT 564 073 50 342 116 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB per 2022-06-30