Kalender
Finansiell information

Kalendarium

I kalendern hittar du datum för publicering av Alligos finansiella rapporter och årsstämmor.

Alligo tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar inte koncernens representanter finansiell media, analytiker eller investerare.