Koncernledning
Bolagsstyrning

Koncernledning

Alligos företagsledning består av tio personer, som leds av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef.

Uppgifter om ledningens aktieinnehav finns här.

 

Clein Johansson Ullenvik
Clein Johansson Ullenvik
Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik

VD & koncernchef sedan november 2021.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Swedol, VD och koncernchef Monier Roofing, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Köpoptioner: 50 000.

Aktieinnehav i Alligo

Irene Wisenborn Bellander
Irene Wisenborn Bellander
Irene Wisenborn Bellander

Irene Wisenborn Bellander

CFO sedan november 2021.

Född: 1973.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO Swedol, CFO Bring, ledande befattningar på Mekonomen och Lantmännen. Auktoriserad revisor PwC.

Köpoptioner: 30 000.

Aktieinnehav i Alligo

Håkan Wanselius
Håkan Wanselius
Håkan Wanselius

Håkan Wanselius

Chef Sortiment & Inköp sedan 2022 samt Landschef Försäljning Sverige sedan 2023.

Född: 1962.

Arbetslivserfarenhet: Sälj –och marknadschef Swedol, Country Manager Monier Roofing, Sälj – och marknadschef på Alcro- Beckers, Snickers Workwear och Black & Decker.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Seppo Ronkainen
Seppo Ronkainen
Seppo Ronkainen

Seppo Ronkainen

Landschef försäljning Finland sedan 2022.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör inom process- och materialteknik.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i multinationella företag som Metso, Outotec och Wärtsilä samt VD-roller i medelstora privatägda fi4nska företag.

Aktieinnehav: –.

Köpoptioner: –.

Aktieinnehav i Alligo

Johnny Berg
Johnny Berg
Johnny Berg

Johnny Berg

Tf landschef försäljning Norge sedan 2024.

Född: 1975.

Utbildning: Elektriker.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på TOOLS Norge så som regiondirektör, nordisk sortiment- och inköpschef, och säljdirektör.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: -.

Aktieinnehav i Alligo

Pontus Glasberg
Pontus Glasberg
Pontus Glasberg

Pontus Glasberg

Logistikchef sedan 2022.

Född: 1978.

Utbildning: Teknik-/ekonomiprogrammet.

Arbetslivserfarenhet: Logistikchef Swedol, ledande befattningar inom Volvo CE samt Spendrups.

Köpoptioner: 10 000.

Aktieinnehav i Alligo

Peter Söderberg
Peter Söderberg
Peter Söderberg

Peter Söderberg

Affärsutvecklings- och hållbarhetschef sedan 2022.

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Swedol, partner Occam Associates, managementkonsult Boston Consulting Group.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Gustaf Johansson
Gustaf Johansson
Gustaf Johansson

Gustaf Johansson

CIO sedan 2022.

Född: 1988.

Utbildning: Civilingenjör och MBA.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på Momentum Group och B&B TOOLS.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Klas Wahlström
Klas Wahlström
Klas Wahlström

Klas Wahlström

HR-chef sedan 2022.

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: HR-direktör Pratikertjänst, HR-direktör Aleris, Vice VD och andra ledande befattningar inom Manpower.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: -.

Aktieinnehav i Alligo

Pressmeddelande