Erbjudande
Om oss

Erbjudande

Alligos erbjudande är utvecklat för företagskunder inom åtta definierade branschsegment. Produkterna består av både egna och externa varumärken och kännetecknas av hög kvalitet, prisvärdhet och produktsäkerhet, kombinerat med god servicenivå och tillgänglighet

En balanserad mix av egna och ledande externa varumärken säkerställer att kunderna hittar vad de behöver för att deras verksamheter ska fungera.

Målet är att hålla en hög grad av standardisering och samtidigt bibehålla flexibilitet för de kunder som behöver det.

En balanserad mix av egna varor och några av de främsta externa varumärkena säkerställer att kunderna hittar vad de behöver för att deras verksamheter ska fungera.

Nya produkter tas kontinuerligt fram medan befintliga uppdateras, förbättras eller avvecklas. Hållbarhet har en central del Alligos produktutveckling.

egna-varumar-sve2022
forsalj-produkt-sve2022

Nordiskt standardsortiment

Alligo har ett samordnat sortiment på de tre nordiska huvudmarknaderna i Sverige, Norge och Finland.

Standardiseringen av sortiment underlättar styrning och uppföljning inom koncernen, vilket ökar lönsamheten och skapar bättre förutsättningar att nå hållbarhetsmålen.

För kunderna ökar nyttan genom säkerställd produktkvalitet, högre tillgänglighet, ökad servicegrad och kortare ledtider.

Starka egna varumärken

Egna varumärken ger Alligo bättre kontroll över varukedjan, produkternas egenskaper och kvalitet, samt högre marginaler.

Egna varumärken är framför allt en viktig del av sortimentet inom produktkategorin Personlig skyddsutrustning.

Pressmeddelande