Erbjudande

Erbjudande

En av Nordens ledande aktörer

Alligo är en av Nordens ledande aktörer inom förnödenheter, till exempel arbetskläder, personligt skydd och verktyg.

Alligo fokuserar på professionella kunder inom åtta branschsegment; tillverkning, byggindustri, offentlig verksamhet, transport och lager, reparation och underhåll, jord- och skogsbruk, fiske och vattenbruk, olja och gas.

Produkterna består av både egna och externa varumärken och kännetecknas av:

  • hög kvalitet
  • prisvärdhet
  • produktsäkerhet
  • god servicenivå och tillgänglighet

Erbjudandet är utvecklat och anpassat för företagskunder och kombinerar bredd med spets inom utvalda produktområden.
Fokus ligger på att erbjuda kunderna de förnödenheter som behövs för driften av den dagliga verksamheten.

Målet är att hålla en hög grad av standardisering och samtidigt bibehålla flexibilitet för de kunder som behöver det.

En balanserad mix av egna varor och några av de främsta externa varumärkena säkerställer att kunderna hittar vad de behöver för att deras verksamheter ska fungera.

Starka egna varumärken

Egna varor möjliggör bland annat bättre kontroll över varukedjan, produkternas egenskaper och kvalitet, samt högre marginaler.

Egna varumärken är framför allt en viktig del av sortimentet inom produktkategorin Personlig skyddsutrustning.

Hållbar produktutveckling

Nya produkter tas kontinuerligt fram medan befintliga uppdateras, förbättras eller avvecklas.

I produktutvecklingen är hållbarhet en viktig del – för att kunderna ska kunna göra hållbara val måste erbjudandet ha hållbara produkter. Utvecklingen sker dels internt, dels genom samarbeten med leverantörer.

Vi utvecklar vårt erbjudande utifrån hållbarhetsrelaterade mål och kriterier i kombination med en grundlig förståelse för den roll varje produktkategori har för våra prioriterade kunder. Till exempel ska alla nya egna varor inom arbetskläder vara OEKO-TEX-certifierade.

Samordnat sortiment

Under 2021 lanserades ett nordiskt standardsortiment som innebär att cirka 70 procent av sortimentet är gemensamt för alla länder. Antalet artiklar har reducerats väsentligt och alla Alligos egna varumärken finns i samtliga länder.

Samordning av sortimentet underlättar styrning och uppföljning för Alligo, vilket ger ökad lönsamhet och bättre förutsättningar
att nå våra hållbarhetsmålen. För kunderna ökar nyttan genom högre tillgänglighet, ökad servicegrad och kortare ledtider.