Extra bolagsstämma 2 december 2021
Bolagsstyrning

Extra bolagsstämma 2 december 2021

2021-12-02

En extra bolagsstämma i Momentum Group AB hölls torsdagen den 2 december 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Pressmeddelande