Extra bolagsstämma 2 december 2021

2021-12-02

En extra bolagsstämma i Momentum Group AB hölls torsdagen den 2 december 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Protokoll

Protokoll Ladda ner

Relaterad Information

Relaterad Information Ladda ner
Kallelse till extra stämma 2021 Ladda ner
Formulär för poströstning Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner
Punkt 7. Bilaga A - Ny bolagsordning Ladda ner
Punkt 7. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen Ladda ner