Extra bolagsstämma 2 december 2021

Extra bolagsstämma 2 december 2021

Extra bolagsstämma 2 december 2021

2021-12-02

En extra bolagsstämma i Momentum Group AB hölls torsdagen den 2 december 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Protokoll

Relaterad Information

  • Fullmaktsformulär Ladda ner
  • Punkt 7. Bilaga A – Ny bolagsordning Ladda ner
  • Punkt 7. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen Ladda ner