Om oss

Om oss

Alligo får företag att fungera

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Verksamheten bildades 2020, genom sammanslagningen av Swedol och TOOLS och tog 2021 namnet Alligo.

Vårt mål är att bygga ett integrerat bolag med en skalbar plattform som kan fortsätta att driva långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt. Som en ledstjärna har vi fastställt en strategisk karta som leder oss mot visionen att bli oslagbara som partner till våra kunder och leverantörer, arbetsgivare för våra medarbetare och ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

2021 antog vi namnet Alligo som betyder ”något som hänger ihop” på esperanto.

Alla delar av Alligo hänger ihop och tillsammans är vi ett integrerat företag som förser Nordens yrkesfolk med vad det behöver. Vi har ett tydligt fokus på förnödenheter och erbjuder ett standardiserat produktsortiment med varor och tjänster som får företag att fungera.

Genom konceptvarumärkena Swedol, TOOLS, Grolls och Univern samt lokala specialistvarumärken, möter vi professionella kunder i hela Norden i de kanaler där de vill möta oss, oavsett om det är butik, utesälj, digitala kanaler eller service på plats.

VÅR MISSION – Vi får företag att fungera

Om vi gör vårt jobb rätt, så har våra kunder det som de behöver för att göra sitt jobb rätt – både som företag och som medarbetare. De har verktyg och förbrukningsartiklar där de behöver dem, när de behöver dem. De har arbetskläder och personlig skyddsutrustning som ger dem skydd mot väder och faror. Med vårt kunnande kan vi hjälpa kunderna att utveckla sin verksamhet så att den bli effektivare och säkrare.

VISION – Vi är oslagbara

…som partner till våra kunder
…som arbetsgivare för våra medarbetare
…som partner till våra leverantörer
…som ledare för hållbar utveckling i vår bransch

Vår vision beskriver vad vi vill åstadkomma på längre sikt. Vi ska inte nöja oss med att vara en av de ledande i branschen, vi ska vara oslagbara. För att uppnå detta så måste vi möta och överträffa förväntningarna hos våra intressenter. Är vi den bästa partnern för våra kunder så driver det vår försäljning. För att göra bra saker för våra kunder så behöver vi ha engagerade och kunniga medarbetare. För att kunna ge våra kunder det bästa erbjudandet så måste vi ha goda relationer med de bästa leverantörerna. För att vi ska bidra till ett hållbart samhälle – och också vara relevanta för kunder och medarbetare – måste vi ta hållbarhetsfrågor på allvar.

VÅRA VÄRDERINGAR

Alligos värdegrund vilar på tre pelare som tillsammans definierar vilka vi är och hur vi bemöter våra kunder och andra intressenter.

Engagemang
Vi bryr oss om det vi gör, det handlar om yrkesstolthet. Vi anstränger oss för att göra ett bra jobb och vårt engagemang är något som märks, både bland medarbetare och hos våra kunder.


Samarbete
Tillsammans är vi ett team. Vi tror på en gemenskap där vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra för att lyckas. Till vårt team är såväl kunder som leverantörer varmt välkomna.


Kompetens
För att förtjäna någons förtroende krävs kunskap om det man gör. Vi strävar alltid efter att utmana oss själva, lära oss mer och tänka nytt. I nära samarbete med de som förlitar sig på oss ska vi bli bättre på allt vi gör.

Läs mer om vår historia.