Marknad
Om oss

Marknad

Ledande position i Norden

Alligo är verksamt på tre nordiska huvudmarknader: Sverige, Norge och Finland. Fokus ligger på företagskunder inom åtta definierade branschsegment som tillsammans utgör en bred marknad.

Alligos nordiska huvudmarknader omsätter totalt cirka 53 MDSEK per år. Kunderna är en mix av små och medelstora företag, stora industriföretag och offentlig sektor.

nettoomsatt-geogr-sve2022-1
nettoomsatt-branch-sve2022-1

Balanserad kundmix skapar stabila marknadsförutsättningar

Alligos balanserade kundmix bestående av små, medelstora företag och stora företag inom åtta olika branschsegment bidrar till att stabilisera bolagets marknadsförutsättningar.

  • Stora företag har ofta stark tillväxt under konjunkturuppgångar med stora volymeffekter som följd.
  • Små och medelstora företag har en starkare motståndskraft i konjunkturnedgångar jämfört med större industriföretag.

Konkurrenter

Konkurrenterna består huvudsakligen av industri- och bygginriktade kedjor, samt fristående lokala aktörer. En del större kedjor är etablerade på samtliga av Alligos marknader, medan andra har en mer begränsad geografisk närvaro eller endast konkurrerar inom vissa produktkategorier.

Sverige

De största konkurrenterna är Ahlsell, Derome, Berendsen BIG och Würth på nationell nivå samt bygghandel, lokala järnhandlare och yrkesklädesbutiker.

Norge

Konkurrenterna i Norge består till stor del av stora rikstäckande aktörer som Tess, Würth, Ahlsell och BIG. Utöver dem finns många starka lokala aktörer med breda produktsortiment och specialistkedjor.

Finland

I Finland består konkurrensen till stor del av landstäckande kedjor som exempelvis Würth, Etra, IKH och Ahlsell samt lokala aktörer.

Pressmeddelande