Marknad
Om oss

Marknad

Ledande position i Norden

Alligo är verksamt på tre nordiska huvudmarknader: Sverige, Norge och Finland. Fokus ligger på företagskunder inom åtta definierade branschsegment som tillsammans utgör en bred marknad.

Alligos nordiska huvudmarknader omsätter totalt cirka 60 MDSEK per år. Kunderna är en mix av små och medelstora företag, stora industriföretag och offentlig sektor.

alligoa%e2%95%a0er23svsid18-paj1
alligoa%e2%95%a0er23svsid18-paj2

Balanserad kundmix skapar stabila marknadsförutsättningar

Alligos balanserade mix av företagskunder i olika storlekar och branschsegment i tre länder har en dämpande effekt på konjunkturella svängningar.

  • Stora företag har ofta stark tillväxt under konjunkturuppgångar med stora volymeffekter som följd.
  • Små och medelstora företag har en starkare motståndskraft i konjunkturnedgångar jämfört med större industriföretag.

Konkurrenter

Konkurrenterna består huvudsakligen av industri- och bygginriktade kedjor, samt fristående lokala aktörer. En del större kedjor är etablerade på samtliga av Alligos marknader, medan andra har en mer begränsad geografisk närvaro eller endast konkurrerar inom vissa produktkategorier.

Pressmeddelande