Marknad

Marknad

Ledande position i Norden

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Vi är verksamma på tre nordiska huvudmarknader: Sverige, Norge och Finland. Fokus ligger på professionella kunder inom åtta definierade branschsegment som tillsammans utgör en bred marknad.

Alligos nordiska huvudmarknader omsätter totalt cirka 50 MDSEK per år. Kunderna är en blandning av små och medelstora företag, stora industriföretag och offentlig sektor. Företagsstorleken på kunderna varierar mellan länderna där små och medelstora företag utgör den största andelen i Sverige, medan större företag har en högre andel i Norge och Finland.

Prioriteringar mellan branschsegmenten görs strategiskt och taktiskt på landsnivå och kan skilja sig åt mellan marknaderna.

Marknadsförutsättningar

En mix av företagskunder av olika storlekar har en balanserande effekt för Alligo:

  • Stora företag  uppvisar ofta stark tillväxt under konjunkturuppgångar med stora volymeffekter som följd.
  • Små och medelstora företag har en starkare motståndskraft i konjunkturnedgångar jämfört med större industriföretag.

Konkurrenter

Konkurrenterna består huvudsakligen av industri- och bygginriktade kedjor, samt fristående lokala aktörer. En del större kedjor är etablerade på samtliga av Alligos marknader, medan andra har en mer begränsad geografisk närvaro eller endast konkurrerar inom vissa produktkategorier.

  • I Sverige är de största konkurrenterna är Ahlsell, Derome, Berendsen och Würth på nationell nivå samt bygghandel, lokala järnhandlare och klädhandlare.
  • I Norge utgör stora rikstäckande aktörer som Würth, Tess, Ahlsell och BIG de största konkurrenterna. Det finns även många starka lokala aktörer med breda produktsortiment som delvis ligger utanför Alligos erbjudande och specialistkedjor.
  • Konkurrensen i Finland  består till stor del av landstäckande kedjor som exempelvis Würth, Etra, IKH och Ahlsell samt lokala aktörer.

Marknadstrender

1. Digitalisering

Det finns en stor och delvis orealiserad potential i att digitalisera verksamheten. Utvecklingen går fort framåt och företag som drar nytta av fördelarna med ökad digitalisering kan stärka sin konkurrenskraft.

2. Konsolidering

Alligos marknader är konsoliderade i varierande grad. Denna process fortsätter och större bolag, som Alligo, kan nyttja skalfördelar till att växa lönsamt genom konsolideringsprocessen.

3. Resursbrist

Kunderna kan påverkas av brister på byggmaterial eller elektronik, vilket påverkar deras försäljning och i sin tur efterfrågan på Alligos produkter. Leveransproblematik och brister på vissa råvaror kan även påverka bolag som Alligo mer direkt. Denna problematik kommer sannolikt att kvarstå och förvärras under 2022 i och med utvecklingen i Ryssland och Ukraina.