Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

I december 2021 bytte koncernen namn till Alligo AB. Material som publicerats innan namnbytet presenteras under koncernens dåvarande namn Momentum Group AB.

  • Alligo Bolagsstyrningsrapport 2022 Ladda ner
  • Alligo Bolagsstyrningsrapport 2021 Ladda ner
  • Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2020 Ladda ner
  • Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2019-20 Ladda ner
  • Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2018-19 Ladda ner