Bolagsstyrningsrapporter

I december 2021 bytte koncernen namn till Alligo AB. Material som publicerats innan namnbytet presenteras under koncernens dåvarande namn Momentum Group AB.

Alligo Bolagsstyrningsrapport 2021 Ladda ner
Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2020 Ladda ner
Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2019-20 Ladda ner
Momentum Group Bolagsstyrningsrapport 2018-19 Ladda ner