Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Enligt Alligos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Göran Näsholm (ordförande), Stefan Hedelius, Christina Åqvist, Johan Sjö, Cecilia Marlow och Pontus Boman, senast valda vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2022, samt ledamot och personalrepresentant Johanna Främberg.

Uppgifter om styrelsens aktieinnehav finns här.

Göran Näsholm Läs mer
Göran Näsholm

Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1955.

Utbildning: Maskiningenjör & Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB och LW Sverige AB. Styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB, Pegroco Invest AB och GardenStore AB.

Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef för Ahlsell AB. Ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Cecilia Marlow Läs mer
Cecilia Marlow

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1960.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i NCS Colour AB, NCS Colour Holding AB, Wästbyggen Gruppen AB (publ). Styrelseledamot i Spendrups Bryggeriaktiebolag, Kivra AB, Mordin AB, Segelman Virtual Stores AB, Bokusgruppen AB (publ), Alligo Holding AB och Desenio Group AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande/styrelseledamot i flertalet noterade och onoterade bolag bland annat STH Svenska Handelsfastigheter, Kivra AB, AR Packaging Group AB, Perma Ventures AB, MatHem i Sverige AB, Platzer Fastigheter , Claes Ohlson och Midsona. Styrelseledamot och verkställande direktör för Internationella Engelska Skolan.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Johan Sjö Läs mer
Johan Sjö

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan AB, Styrelseordförande i AddLife AB och OptiGroup AB. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.

Arbetslivserfarenhet: Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan AB, VD & koncernchef för Addtech-koncernen, ledande befattningar inom Bergman & Beving-kon¬cernen och inom Alfred Berg/ABN Amro.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Pontus Boman Läs mer
Pontus Boman

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga pågående uppdrag: Investment Director på Nordstjernan.

Arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef för Bergman & Beving-koncernen, ledande befattningar inom B&B Tools, ESSVE, Boston Consulting Group och Accenture.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Stefan Hedelius Läs mer
Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1969.

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.

Övriga pågående uppdrag: CEO och styrelseledamot i Human Care Group AB. Styrelseledamot i AddLife AB.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i NOTE AB, Vice President Brand and Marketing för Scandinavian Airlines (SAS) samt ledande befattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing och Vice President för Ericsson Austria.

Aktieinnehav i Alligo: https://www.alligo.com/finansiell-information/aktieinformation/insiders/.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Christina Åqvist Läs mer
Christina Åqvist

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1978.

Utbildning: Jur. kand.

Övriga pågående uppdrag: Partner Indequity AB. Styrelseordförande/ledamot i bolag som Indequity investerar i.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör & koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail & Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult för Boston Consulting Group samt affärsjurist vid Advokatfirman Vinge.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Johanna Främberg Läs mer
Johanna Främberg

Styrelsesuppleant sedan 2022. Personalrepresentant.

Född: 1980.

Utbildning: KY Logistik.

Övriga pågående uppdrag: Process- & Logistikutvecklare, Swedol.

Arbetslivserfarenhet: Process- och logistikutvecklare inkl projektledning Swedol, Process- och logistikutvecklare TOOLS Sverige AB, Logistiksupportchef samt Logistikutvecklare BB TOOLS-koncernen, Apotekssassistent Apoteket AB, Laboratoriemedarbetare Arla Foods.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng