Styrelsen
Bolagsstyrning

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning.

Enligt Alligos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Göran Näsholm (ordförande), Stefan Hedelius, Christina Åqvist, Johan Sjö, Cecilia Marlow och Pontus Boman, senast valda vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2023, samt Johanna Främberg och Emma Hammarlund, styrelseledamöter och personalrepresentanter.

Uppgifter om styrelsens aktieinnehav finns här.

Göran Näsholm
Göran Näsholm
Göran Näsholm

Göran Näsholm

Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1955.

Utbildning: Maskiningenjör & Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, LW Sverige AB och Sell Power AB. Styrelseledamot i Navogo Invest AB och Nordisk Bergteknik AB.

Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef för Ahlsell AB. Ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav i Alligo

Cecilia Marlow
Cecilia Marlow
Cecilia Marlow

Cecilia Marlow

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1960.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i NCS Colour AB, NCS Colour Holding AB och Wästbygg Gruppen AB (publ). Styrelseledamot i SJ AB, Mordin AB, Segelman Virtual Stores AB och Bokusgruppen AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande/ledamot i flera noterade och onoterade bolag som bl.a. Spendrups Bryggeriaktiebolag, Desenio Group AB (publ), STH Svenska Handelsfastigheter, Kivra AB, AR Packaging Group AB, Perma Ventures AB, MatHem i Sverige AB, Platzer Fastigheter, Claes Ohlson och Midsona. Styrelseledamot och VD för Internationella Engelska Skolan.

Aktieinnehav i Alligo

Pontus Boman
Pontus Boman
Pontus Boman

Pontus Boman

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga pågående uppdrag: Investment Director på Nordstjernan AB ansvarig för sektorn Industri & Handel, styrelseordförande Rosti Group AB, styrelseledamot i Norva24 Group AB.

Arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef för Bergman & Beving-koncernen, ledande befattningar inom B&B Tools, ESSVE, Boston Consulting Group och Accenture.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Johan Sjö
Johan Sjö
Johan Sjö

Johan Sjö

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan, Styrelseordförande i AddLife AB, Dacke Industri AB och Momentum Group AB. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.

Arbetslivserfarenhet: Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan, VD & koncernchef för Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen och inom Alfred Berg/ABN Amro. Styrelseordförande i Addtech AB, Bergman & Beving AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group AB. Styrelseledamot i Addtech AB och Bufab AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav i Alligo

Christina Åqvist
Christina Åqvist
Christina Åqvist

Christina Åqvist

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1978.

Utbildning: Jur. kand.

Övriga pågående uppdrag: Partner Indequity AB. Styrelseordförande/ledamot i bolag som Indequity investerar i.

Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail & Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult för Boston Consulting Group samt affärsjurist vid Advokatfirman Vinge.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav i Alligo

Stefan Hedelius
Stefan Hedelius
Stefan Hedelius

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1969.

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Human Care Group AB. Styrelseledamot i AddLife AB, Momentum Group AB, AIK Ishockey AB, Praktikertjänst AB.

Arbetslivserfarenhet: VD i NOTE AB, Vice President Brand and Marketing för Scandinavian Airlines (SAS) samt ledande befattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing och Vice President för Ericsson Austria.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav i Alligo

Johanna Främberg
Johanna Främberg
Johanna Främberg

Johanna Främberg

Styrelseledamot sedan 2022. Personalrepresentant.

Född: 1980.

Utbildning: KY Logistik.

Övriga pågående uppdrag: Process- & Logistikutvecklare, Swedol.

Arbetslivserfarenhet: Process- och logistikutvecklare inkl projektledning Swedol, Process- och logistikutvecklare TOOLS Sverige AB, Logistiksupportchef samt Logistikutvecklare BB TOOLS-koncernen, Apotekssassistent Apoteket AB, Laboratoriemedarbetare Arla Foods.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Emma Hammarlund
Emma Hammarlund
Emma Hammarlund

Emma Hammarlund

Styrelseledamot sedan 2024. Personalrepresentant.

Född: 1988.

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i textilteknologi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Riksklubben Unionen Alligo, Regionrådsombud Unionen Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: PIM & MD Specialist Swedol, Operativ inköpare Swedol, Textilingenjör Y. Berger & Co AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: -.

Aktieinnehav i Alligo

Pressmeddelande