Styrelsen

Enligt Alligos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Göran Näsholm (ordförande), Stefan Hedelius, Christina Åqvist, Johan Sjö, Cecilia Marlow och Pontus Boman, senast valda vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2022, samt ledamot och personalrepresentant Johanna Främberg.

Uppgifter om aktieinnehav är uppdaterat per den 28 sept 2022.

Läs mer

Göran Näsholm

Läs mer

Cecilia Marlow

Läs mer

Johan Sjö

Läs mer

Pontus Boman

Läs mer

Stefan Hedelius

Läs mer

Christina Åqvist

Läs mer

Johanna Främberg