Styrelsen

Enligt Alligos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Johan Sjö (ordförande), Johan Eklund, Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Gunilla Spongh och Christina Åqvist, senast valda vid årsstämman den 11 maj 2021, samt personalrepresentant Rasmus Flodin.

Läs mer

Johan Sjö

Läs mer

Johan Eklund

Läs mer

Stefan Hedelius

Läs mer

Göran Näsholm

Läs mer

Gunilla Spongh

Läs mer

Christina Åqvist

Läs mer

Rasmus Flodin