Strategiska mål
Om oss

Strategiska mål

För att stärka Alligos strategiska position arbetar vi utifrån fyra strategiska mål som stöttar vår vision.

1. Alligo erbjuder kunderna det de behöver – på ett vänligt sätt

Alligos erbjudande är anpassat efter kundens behov och innehåller ett definierat sortiment med egna varumärken och starka externa varumärken. Med kompetens och engagemang vägleder vi kunderna till rätt produkt.

En viktig del är att erbjuda tjänster som skapar ett mervärde för kunden. Ambitionen är att standardisera och utöka utbudet av tjänster, samtidigt som större kunder ska kunna erbjudas anpassade tjänsteupplägg vid behov.

Oavsett vilken kanal som kunden väljer att möta oss i ska vi möta kunden på det sätt kunden vill bli bemött.

2. Alligo är arbetsplatsen där de bästa vill arbeta och vi får dem att växa

Att attrahera medarbetare, få dem att växa och behålla dem är avgörande för Alligos konkurrenskraft. Alla ska ha det bra på jobbet och vi ska erbjuda en bra arbetsplats.
Ledarskap, jämställdhet och mångfald är viktiga faktorer för att vi ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Våra medarbetares kompetens och utveckling är viktig för vår affär. Vi vill skapa en kultur där kompetensutveckling och lärande alltid är i fokus.

För att bli oslagbara så måste vi tro på framtiden och ha en prestationskultur där vi alla delar en stark vilja att nå uppsatta mål och gläds åt våra gemensamma framgångar.

3. Alligo har branschledande effektivitet och pålitliga processer

Effektiva processer genererar värde för kunder, vi kan vara en pålitlig partner till våra leverantörer, öka lönsamheten och ge våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.

Alligo arbetar ständigt med att förbättra våra processer för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Alla våra intressenter ska kunna lita på oss, att vi håller vad vi lovar och lever upp till förväntningarna som ställs på oss.

Med en transaktionsintensiv verksamhet som varje dag genererar mängder av data kan vi få nya insikter om verksamheten som hjälper oss och våra intressenter att utvecklas, skapa nya affärer och samarbeten.

Kunderna erbjuds pålitliga, effektiva och flexibla försörjningslösningar som gör skillnad i deras verksamhet. Med våra leverantörer skapar vi värde genom nära och långsiktiga samarbeten som hjälper till att minska riskerna i värdekedjan, vilket gynnar såväl Alligos som leverantörernas utveckling.

4. Alligo är känd som ledaren inom hållbar utveckling i vår bransch

Alligo ska kontinuerligt arbeta för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Cirka 95 procent av de klimatpåverkande utsläppen i vår värdekedja genereras av de produkter vi säljer.

Det är i leverantörsledet vi kan göra avsevärda insatser för att reducera vårt klimatavtryck. Det är också här som vi ser de största hållbarhetsriskerna vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och korruption.

Nära samarbeten med våra leverantörer och tydlig kravställning är därför ett viktigt fokus för Alligo. I våra möten med kunderna kan vi genom professionell vägledning hjälpa dem att göra medvetna och mer hållbara val.