Försäljning

Försäljning

Vi träffar kunderna
där de vill träffa oss

Inom Alligo möter vi kunderna där de vill träffa oss. Försäljningen sker genom olika kanaler som alla fyller en viktig funktion och stöder varandra.

Försäljningsarbetet bedrivs fokuserat på våra huvudmarknader Sverige, Norge och Finland.

Varje geografisk marknad har en landschef som leder sin egen försäljningsorganisation. Denna uppdelning ger en tydlig ansvarsfördelning och effektiv och målinriktad styrning av försäljningsarbetet.

Alligo möter kunderna genom konceptvarumärkena Swedol, Tools, Grolls och Univern samt fristående specialistvarumärken med stark lokal förankring.

Vi vägleder kunderna till de kanaler som bäst passar deras behov och vad som är effektivast, men det är alltid kunden som fattar det slutgiltiga beslutet om hur de vill göra affärer med Alligo.

Ute- och innesälj

Våra engagerade och kompetenta säljare når ut till nya och befintliga kunder genom personliga möten som är viktiga för att bygga långsiktiga, starka och hållbara kundrelationer. Key Account Managers spelar också en viktig roll i anbud och upphandlingar mot större kunder.

Butiker

Genom butikerna når Alligo ut till en bred kundbas på alla marknader och kan erbjuda snabb och lättillgänglig service, samt hög produkttillgänglighet. Butikerna tillhandahåller ett eller flera av Alligos koncept.

Digitala kanaler

De digitala kanalerna möjliggör en hög grad av kundanpassning och hjälper även till att driva försäljningen i butikerna. Kunderna kan välja att möta Alligo helt digitalt genom webbshoppar eller kundanpassade marknadsplatser och e-handelslösningar.

Kunderna kan också möta Alligo via ett omnikanalkoncept där den fysiska butiken är den primära kanalen i samspel med digitala lösningar.

På plats-service

För att göra våra kunders vardag enklare har vi utvecklat smarta och effektiva lösningar som gör att kunderna kan handla av Alligo på plats ute i sin egen verksamhet. Samlingsnamnet för våra smarta lösningar på plats hos kund är Smart Services.

Genom att erbjuda varuförsörjning direkt på plats i verksamheten hjälper Alligo kunderna att spara värdefull tid samtidigt som de får ökad kontroll över förbrukningen.