Extra bolagstämmor
Bolagsstyrning

Extra bolagstämmor

På denna sida presenteras koncernens extra bolagstämmor. I december 2021 bytte koncernen namn till Alligo AB. Materialet från koncernens extra bolagstämmor som publicerats innan namnbytet presenteras under koncernens dåvarande namn Momentum Group AB.

2022

2022-03-23
Extra bolagsstämma 23 mars 2022
En extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) hölls den 23 mars.

2021

2021-12-02
Extra bolagsstämma 2 december 2021

En extra bolagsstämma i Momentum Group AB hölls torsdagen den 2 december 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

2019

2019-12-17
Extra bolagsstämma den 17 december 2019

Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 17 december 2019.

2017

2017-11-28
Extra bolagsstämma den 28 november 2017

Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 28 november 2017.

Pressmeddelande