Vår historia
Om oss

Vår historia

I Alligo förenas starka varumärken som TOOLS, Swedol, Grolls och Univern. Vart och ett med sin unika historia och sina unika styrkor att vara stolta över. Alligos historia tar sin början 1832 när Grolls grundas i Stockholm, Sverige.

2022
2022

Affärsområdet Komponenter och tjänster (Momentum Group) avyttras till aktieägarna och noteras under eget namn på Nasdaq Stockholm.

Alligo slutför integrationen av Swedol och Tools och bolaget är idag ett integrerat bolag med en skalbar plattform som kan fortsätta driva långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

2021
2021

Momentum Group byter namn till Alligo AB.

2019
2019

Momentum Group lägger ett offentligt erbjudande om att köpa Swedol, i syfte att integrera Swedol och TOOLS.

2017
2017

B&B TOOLS (Bergman & Beving) avyttrar Momentum Group, inklusive TOOLS.

2016
2016

Swedol förvärvar Grolls.

2008
2008

Swedol noteras på Nasdaq Stockholm.

2006
2006

Swedol expanderar med flera nya butiker.

2002
2002

Bergman och Beving inleder en offensiv förvärvsstrategi som pågår till 2008. 150 bolag i Sverige, Norge och Finland köps upp och integreras in i TOOLS-kedjan.

1999
1999

Hydraulprodukter byter namn till Swedol Hydraulprodukter – (Swedol 2001).

1999

TOOLS bildas i Norge, som en del av Bergman & Beving.

1995
1995

Hydraulprodukter öppnar sin första fysiska butik.

1963
1963

Postorderföretaget Hydraulprodukter (senare Swedol) bildas i Tyresö, Stockholm.

1832
1832

Grolls grundas i Stockholm, Sverige.

Pressmeddelande