Vår historia

Vår historia

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Verksamheten bildades 2020, genom sammanslagningen av Swedol och TOOLS under namnet Verktyg, förnödenheter, arbetskläder & skydd.

TOOLS och Swedol är till viss del lika varandra – men även olika. Fördelen är att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Men vi har olika bakgrunder, vilka vi försöker beskriva här.

TOOLS

Under andra världskriget uppkom behovet av att få fram varor – den gemensamma nämnaren för många av TOOLS-enheterna. I Sverige bestämde sig några järnhandlare i Ulricehamn för att gå samman och bilda inköpskedjan Ferro. De skulle tillsammans hjälpa varandra att skaffa fram produkter. Järniakedjan bildades ungefär samtidigt i Eskilstuna och konkurrerade med Ferro. Dessa två gick sedan ihop och bildade Järnia, vars verksamhet både var grossister och detaljhandlare. I Norge etablerades Luna år 1975 för att det fanns ett behov av att samarbeta kring marknadsföring av ett specifikt industriellt sortiment. Strax före sekelskiftet (1999) etablerades TOOLS av Luna i Norge.

Samarbete och partnerskap i generna

Det TOOLS vi känner idag är ett ungt TOOLS. TOOLS-företagen i Finland, Norge och Sverige har bara verkat som separata bolag sedan 2017. Dessförinnan verkade man ihop tillsammans med övriga verksamheter inom B&B Tools, men 2017 knoppades alltså TOOLS av från B&B Tools som en del av Momentum Group koncernen (resterande delen av B&B Tools kom att få sitt ursprungsnamn, dvs Bergman & Beving).

1994 lades grunden till B&B Tools-koncernen. Då köpte nämligen Bergman & Beving upp inköpskedjan Ferro, samt bolagen Luna, ESSVE och Järnia. Då bildades även Skydda, Grunda och Gigant. Idag känner vi till dessa som våra leverantörer.

2003 bildades den dåvarande TOOLS-kedjan över hela Norden. Bergman & Beving etablerade nämligen en partnerkedja för återförsäljare av verktyg och förnödenheter till industrisektorn, som bestod av ett hundratal medlemmar av partnerprogrammen Luna Partner och Proff.

Under åren 2004 till 2008 köptes ett hundratal verksamheter upp i Sverige som hade figurerat parallellt med varandra under ett antal decennier. Under perioden 2006 till 2008 tog konsolideringen fart i Norge och koncernen köpte även ett 30-tal butiker där. Även finska bolag köptes upp och 2004 förvärvade man Ruuska Group Oy, bestående av 13 dotterbolag. Företagsförvärven fortsatte och till slut bestod koncernen B&B Tools av ett hundratal bolag. Dessa bolag utgör alla på varsina sätt idag en viktig del av vår verksamhet och spridda bakgrund.

Sammanfattningsvis kan alltså TOOLS historia beskrivas som flertalet verksamheter som har verkat sida vid sida som partners och parallellt som enskilda bolag.

Genom historien har det pendlat mellan att bolagen verkar ihop som en enad verksamhet och att bolagen är fristående från varandra inom en gemensam koncern. I och med samgåendet med Swedol går TOOLS nu tillbaka till att verka ihop – nu med målet om att bli en ännu starkare spelare på marknaden i hela Norden.

Swedol

Swedol grundades 1963 som enskild firma av Curt Svedberg. Från början sålde Svedberg smörjoljor och liknande till åkeriägare. En dag klagade en åkare på att hydraulslangarna hela tiden gick sönder varpå Svedberg började sälja slang och bolaget Hydraulprodukter Swedol var fött. Namnet kom från Svedbergs eget namn och smörjoljan Veedol. Drygt 20 år senare, 1984, hade postorderföretaget Hydraulprodukter Swedol AB fem anställda och omsättningen uppgick till 8 miljoner kronor. Samma år förvärvade AB Zelda aktiemajoriteten.

1989 uppfördes Swedols nuvarande huvudkontor med egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1600 kvadratmeter. Swedolflaggan vajar fortfarande i Tyresö och huset är utbyggt flera gånger. Det var även här som Swedol 1995 smygstartade sin butikssatsning i anslutning till bolagets lager.

Under 2000-talet öppnade Swedol 31 butiker och 2010 passerade bolagets omsättning 1 miljard kronor.

2011 tog Swedol steget in på den norska marknaden med tre butiksöppningar första året. Året därpå stärktes produktsortimentet mot skog- och lantbruk genom förvärvet av Nima Maskinteknik och ett nytt och modernt logistikcenter togs i bruk för att möjliggöra framtida tillväxt med effektiv och hållbar logistik.

2016 förvärvade Swedol en ledande nordisk specialist inom arbetskläder och personligt skydd, närmare bestämt Björnkläder Intressenter AB, med yrkesbutikskedjorna Grolls i Sverige, Finland och Estland samt Univern i Norge. Detta medförde att Swedolkoncernen då hade närmare 100 butiker i hela Norden.

Sedan 1 oktober 2020 utgör Swedol och TOOLS affärsområdet Alligo inom Momentum Group koncernen, där den gemensamma organisationen består av konceptvarumärkena Swedol, TOOLS, Univern och Grolls.

Grolls

1832 öppnade ryttmästare Leonard Groll ”L. Grolls Lärftshandel” (Lärft är en benämning på linne- eller bomullstyg) i nuvarande Gamla Stan (Stockholm). Ett antal år senare, 1905, startar en herre vid namn J.F.Bellander tillverkning av arbetskläder i Gävle, under varumärket Björnkläder. Ytterligare några år senare, 1994, går Björnkläder Grolls ihop med Bicapa AB och erbjuder nu också andningsskydd. Ytterligare några år går och även Nytello och Univern köps. 2016 köper Swedol upp Grolls.

Grolls har egen utveckling och produktion av skyddsutrustning så som arbetshandskar, skyddsskor och arbetsbyxor.