Extra bolagsstämma 23 mars 2022

En extra bolagsstämma hölls i Alligo AB onsdagen den 23 mars 2022 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Protokoll

Protokoll Alligo AB extra bolagsstämma 23 mars 2022 Ladda ner

Relaterad information

Kallelse Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning Ladda ner
Styrelsens redogörelsen över utdelning Ladda ner
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser Ladda ner
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse Ladda ner
Certifikat Ladda ner