Extra bolagsstämma 23 mars 2022

Extra bolagsstämma 23 mars 2022

Extra bolagsstämma 23 mars 2022

En extra bolagsstämma hölls i Alligo AB onsdagen den 23 mars 2022 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Protokoll

  • Protokoll Alligo AB extra bolagsstämma 23 mars 2022 Ladda ner

Relaterad information

  • Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser Ladda ner
  • Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse Ladda ner
  • Certifikat Ladda ner