Certifikat
Hållbarhet

Certifikat

Här hittar du relevanta certifikat och andra intyg som är relevanta för Alligos verksamhet

Koncernens verksamhet i Sverige och Norge är certifierad enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 4500 1:2018 för arbetsmiljö.