Alligo som investering
Finansiell information

Alligo som investering

Alligo har en beprövad företagsmodell och en stark finansiell ställning. Våra styrkor som investering utgörs av en välbalanserad kundmix, skalbar plattform, ökad andel egna varumärken, hållbart företagande och att leda konsolideringsprocessen i Norden.

5 skäl att investera i Alligo

1. Marknadstillväxt och motståndskraftiga kundsegment

 • Alligos marknader består av företagskunder i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans genererar de olika marknaderna en stabil tillväxt och kompletterar varandra väl.
 • Kunderna utgörs av en balanserad mix av små och medelstora företag, stora företag och offentlig sektor
 • Tillsammans ger de olika branschsegmenten goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt och stark motståndskraft i tider med svagare konjunktur

2. Skalbar plattform är en grund för fortsatt tillväxt

 • Alligo har byggt en integrerad organisation som kan skala upp i storlek och växa både organiskt och genom förvärv.
 • Kostnadsstrukturen är anpassningsbar och funktioner som IT, logistik, inköp, försäljning och ekonomi samordnas och effektiviseras.
 • Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra den operativa effektiviteten och utveckla organisationen med digitala lösningar.

3. Egna varumärken ökar konkurrenskraften och lönsamheten

 • Egna varumärken möjliggör ökad kontroll över produktutvecklingsprocessen, vilket Alligo använder för att erbjuda ett produktsortiment som är anpassat till våra definierade branschsegment.
 • Genom omfattande utveckling av egna varumärken och tjänster kan kunderna erbjudas ett unikt och konkurrenskraftigt produktsortiment med ökad lönsamhet för Alligo.

4. Hållbart företagande

 • Hållbarhet som en integrerad del av verksamheten.
 • Alligo har åtagit sig att gå längre än vad som krävs enligt lagar och regler för att bli en av ledarna inom hållbarhet i branschen.
 • Detta är ett långsiktigt åtagande och vi arbetar tillsammans med våra intressenter för att bygga en genuint hållbar verksamhet.

5. En ledare i konsolideringsprocessen på de nordiska marknaderna

 • Marknaderna i de nordiska länderna genomgår en konsolideringsprocess som relativt stora koncerner som Alligo kan dra nytta av.
 • Alligo medverkar aktivt i konsolideringsprocessen och har ledande positioner i Sverige och Norge.
 • Alligo kommer att fortsätta investera och stärka sin position organiskt och genom förvärv på alla marknader där koncernen är verksam.
Pressmeddelande