Alligo som investering

Alligo som investering

5 skäl att investera i Alligo

1. Marknadstillväxt och motståndskraftiga kundsegment

 • Alligos marknader består av företagskunder i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans genererar de olika marknaderna en stabil tillväxt och kompletterar varandra väl.
 • Kunderna utgörs av en balanserad mix av små och medelstora företag, stora företag och offentlig sektor
 • Tillsammans ger de olika branschsegmenten goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt och stark motståndskraft i tider med svagare konjunktur.

  2. Skalbar plattform är en grund för fortsatt tillväxt

  • Alligo har byggt en integrerad organisation som kan skala upp i storlek och växa både organiskt och genom förvärv.
  • Kostnadsstrukturen är anpassningsbar och funktioner som IT, logistik, inköp, försäljning och ekonomi samordnas och effektiviseras.
  • Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra den operativa effektiviteten och utveckla organisationen med digitala lösningar.

  3. Egna varumärken ökar konkurrenskraften och lönsamheten

  • Egna varumärken möjliggör ökad kontroll över produktutvecklingsprocessen, vilket Alligo använder för att erbjuda ett produktsortiment som är anpassat till våra definierade branschsegment.
  • Genom omfattande utveckling av egna varumärken och tjänster kan kunderna erbjudas ett unikt och konkurrenskraftigt produktsortiment med ökad lönsamhet för Alligo.

  4. Hållbart företagande

  • Hållbarhet som en integrerad del av verksamheten.
  • Alligo har åtagit sig att gå längre än vad som krävs enligt lagar och regler för att bli en av ledarna inom hållbarhet i branschen.
  • Detta är ett långsiktigt åtagande och vi arbetar tillsammans med våra intressenter för att bygga en genuint hållbar verksamhet.  5. En ledare i konsolideringsprocessen på de nordiska marknaderna

  • Marknaderna i de nordiska länderna genomgår en konsolideringsprocess som relativt stora koncerner som Alligo kan dra nytta av.
  • Alligo medverkar aktivt i konsolideringsprocessen och har ledande positioner i Sverige och Norge.
  • Alligo kommer att fortsätta investera och stärka sin position organiskt och genom förvärv på alla marknader där koncernen är verksam.