Hållbarhet

Hållbarhet

Oslagbara som ledare för hållbar utveckling

Genom att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av strategi och verksamhetsplanering ska vi bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

Hållbarhet är inte bara en förutsättning för att Alligo ska vara en ansvarsfull samhällsaktör, det är också en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Hållbarhet skapar affärsnytta i form av:

 • bättre erbjudanden
 • lojalare kunder
 • nöjdare medarbetare
 • starkare leverantörsrelationer
 • Våra intressenter

  Alligos hållbarhetsarbete bygger på en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

 • Ansvarsfulla inköp

  Alligo strävar alltid efter långsiktigt hållbara relationer med våra leverantörer.

  Relevanta hållbarhetsaspekter ska alltid vägas in vid inköp, kommersiella såväl som indirekta.

 • Uppförandekod

  Alligos uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen.

  Koden betonar vikten av att alltid uppträda etiskt korrekt och respektera mänskliga rättigheter.

 • Hållbarhetsrapportering

  Här hittar du Alligos års- och hållbarhetsredovisningar