Hållbarhet

Hållbarhet genom hela värdekedjan är en av Alligos strategiska prioriteringar. Ett strukturerat och målmedvetet hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska vara relevanta för våra kunder och en attraktiv arbetsgivare. Det ökar vår konkurrenskraft och gör att vi blir ett mer välfungerande företag.

TOOLS och Swedol är certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö, i Sverige och Norge. Därutöver är även TOOLS Sverige och Norge arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018. Vi planerar en gemensam certifiering av Alligo enligt de tre ISO-standarderna under 2021.

Tretton väsentliga hållbarhetsfrågor har definierats för Alligo. De väsentliga hållbarhetsfrågorna, liksom mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av Alligos affärsplanering.

ALLIGOS VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

 • Kundservice
 • Lönsamhet och tillväxt
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Produktansvar genom kvalitet och säkerhet
 • Kemikalier
 • Logistikoptimering
 • Hjälpa kunder med att minska egen miljöpåverkan
 • Ledarskap
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Arbetsförhållanden/mänskliga rättigheter i leverantörsledet
 • Antikorruption