Hållbarhet
Hållbarhet

Oslagbara som ledare för hållbar utveckling

Genom att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av strategi och verksamhetsplanering är Alligos ambition att bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

Hållbarhet är inte bara en förutsättning för att Alligo ska vara en ansvarsfull samhällsaktör, det är också en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i koncernens väsentliga hållbarhetsfrågor och kan grupperas i fyra fokusområden:

  • Produktansvar och hållbar produktutveckling
  • Ansvarsfulla inköp
  • Ansvarsfull arbetsgivare
  • Miljömässigt ansvarstagande