Hållbar utveckling

Ansvarsfullt företagande ökar konkurrenskraften

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta med hållbar utveckling innebär således att vi även tar ett ansvar för på vilket sätt verksamheten når sina resultatmål. Ansvaret tas i hela värdekedjan från leverantör till kund.

Läs mer om koncernens hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport:

Momentum Group Hållbarhetsrapport 2020
Momentum Group Hållbarhetsrapport 2019-20
Momentum Group Hållbarhetsrapport 2018-19
Momentum Group Hållbarhetsrapport 2017-18