Börsnotering
Finansiell information

Börsnotering

Momentum Gorups aktie av serie B introducerades på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) den 21 juni 2017. Till följd av att bolaget har bytt namn till Alligo AB handlas aktien under kortnamnet ALLIGO B från och med den 15 december 2021.

Pressmeddelande