Ändring av antalet aktier och röster i Alligo AB (publ)

Media

Ändring av antalet aktier och röster i Alligo AB (publ)

Regulatoriskt

Enligt Alligos bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under april 2024 har på aktieägares begäran 1 780 aktier av serie A omvandlats till serie B. Den 30 april 2024, månadens sista handelsdag, uppgick det totala antalet röster i bolaget till 55 966 826.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 50 906 189, varav 562 293 aktier av serie A och 50 343 896 aktier av serie B. Alligo innehar 855 300 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com  

Denna information är sådan information som ALLIGO AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 08:00 CEST

Om Alligo AB (publ)
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Försäljning sker i huvudsak genom de starka konceptvarumärkena Swedol i Sverige och TOOLS i Norge och Finland. Koncernen har omkring 2 400 anställda och omsätter cirka 9,3 miljarder SEK per år. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på alligo.com

 

Tillbaka till pressmeddelanden