Hållbarhetsrapporter
Hållbarhet

Hållbarhetsrapporter

Här kan du ladda ner Alligos hållbarhetsrapporter och årsredovisningar.

Kalenderår
Rapport
2023
Alligo Årsredovisning 2023 (inkl lagstadgad Hållbarhetsrapport s 36-65)
2022
Alligo Årsredovisning 2022 (inkl lagstadgad Hållbarhetsrapport s 110 – 127)
2021
Alligo Årsredovisning 2021 (inkl lagstadgad Hållbarhetsrapport s 42 45)
2020
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2019-2020
2020
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2020
2019
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2018-2019
2018
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2017-2018
Pressmeddelande