Varumärken
Om oss

Varumärken

Förenar starka och unika varumärken

I Alligo-koncernen förenas starka varumärken som TOOLS, Swedol, Grolls och Univern. Respektive varumärke har sina särdrag och unik marknadsposition. Gemensamt för Alligos konceptvarumärken är mottot ”Vi får företag att fungera”.

Gemensam värdegrund skapar utrymme för egna styrkor och särdrag

Genom Alligo delar konceptvarumärkena ett gemensamt synsätt på hur vi arbetar som utgår från koncernens värdegrund: Samarbete, Engagemang och Kompetens.  

Varje konceptvarumärke har sitt eget karaktäristiska utseende – sin egen visuella profil, sina egna styrkor och särdrag. Därför har de ett unikt utseende som hjälper till att förtydliga och förstärka deras unika position på marknaden. Samtidigt har konceptvarumärken mycket gemensamt, varför det finns gemensamma drag i deras visuella identiteter.

Som kund möter du Alligos olika koncept ståendes för sig själva, tex i egna butiker, eller i samverkan och ibland samlokaliserade med varandra.

Inom koncernen finns även ett antal profilbolag med stark lokal förankring.