Kemikalier och restriktionslistor
Hållbarhet

Kemikalier och restriktionslistor

Alligo säljer säkra produkter. En viktig del i att säkerställa detta är att ställa krav på kemikalieinnehållet.
För att följa med i och påverka kommande lagstiftning samt kunna ha dialog och utbyte av erfarenheter med andra företag är Alligo medlem i flera olika organisationer och nätverk såsom TEKO, Normpack och Kemikaliegruppen.

Alligo kräver att leverantörerna följer våra kemikalierestriktionslistor. Där anges vilka kemikalier som inte får förekomma eller som ska vara begränsade i varorna. Kravställningen utgår från lagar, viktiga kundkrav samt Kemikaliegruppens underlag. Kemikaliekraven uppdateras två gånger per år.